Aby zapisać się na wybrane szkolenie wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIA i prześlij  wypełniony skan.

Wypełnione zgłoszenie proszę przysłać faksem na numer:
 71/794-04-01  lub mailem  biuro@centrumaib.plsekretariat@centrumaib.pl

lub zapisz się online za pomocą poniższego formularza!

Klauzula informacyjna

Informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracji i Biznesu, Alicja Laszkiewicz ul. Damrota 33/13 50-306 Wrocław. b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu organizacji szkolenia c) Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom administratora. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez podmioty kontrolujące przedsiębiorców e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza wskazane przepisy RODO. f) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna

Informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracji i Biznesu, Alicja Laszkiewicz ul. Damrota 33/13 50-306 Wrocław. b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu organizacji szkolenia c) Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom administratora. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez podmioty kontrolujące przedsiębiorców e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza wskazane przepisy RODO. f) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.