Archiwum Cyfrowe: Nowe zadania i obowiązki archiwisty zakładowego 2024

Adresaci:

•          Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz osoby przygotowujące się do przejęcia funkcji związanych z archiwizacją dokumentacji

Cele szkolenia:

•          Zapoznanie się z przepisami regulującymi zagadnienie archiwistyki cyfrowej;

•          Zdobycie wiedzy jak prawidłowo wdrożyć archiwum cyfrowe w organizacji.

Program:

I.         Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie

1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego;

2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji;

3. Podstawowe konstrukcje prawa cyfrowego.

II.        Wprowadzenie do archiwistyki cyfrowej

1. Wprowadzenie do archiwistyki cyfrowej

2. Formaty cyfrowe

3. Procesy zarządzania cyfrowymi zasobami informacyjnymi

4. Zarządzanie zasobami cyfrowymi – wprowadzenie

5. Analiza i identyfikacja potrzeb digitalizacji oraz techniki digitalizacji

6. Praca z systemami zarządzania zasobami cyfrowymi

7. Tworzenie i aktualizacja metadanych.

8. Zarządzania treścią

9. Przygotowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa i ochrony danych.

10. Zarządzania ryzykiem w zakresie cyfrowego zarządzania zasobami informacyjnymi.

11. Praca z narzędziami i technologiami do zarządzania zasobami informacyjnymi

III.      Dyskusja

Prowadzący: Adam Parysz
Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji paostwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza)

30.08.2024 

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.