Audyt archiwum zakładowego

Centrumaib

Plan audytu składnicy akt oraz obiegu dokumentów

 
I.
Sprawdzenie obszaru funkcjonalnego składnicy akt
1.
Lokal składnicy- czy spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa akt
2.
Oświetlenie
3.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe, antywłamaniowe i przeciwpowodziowe
4.
Regały
5.
Zastosowane środki służące archiwizacji
II.
Sprawdzenie obiegu dokumentacji
1.
Czy organizacja wdrożyła niezbędne dokumenty regulujące obieg dokumentacji.
2.
W jaki sposób powstają, oraz jak narastają dokumenty zasobu niearchiwalnego w
organizacji.
3.
Sprawdzenie prawidłowości obiegu dokumentów w organizacji poprzez:
a)
Audyt pomieszczeń
b)
Wywiady z pracownikami
c)
Sprawdzanie teczek
d)
Sprawdzenie procedury brakowania akt