Audyt Zgodności z RODO powdrożeniowy

Centrumaib

Zakres audytu obejmuje

 
Weryfikacja prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych: zbadanie
podstawy, dopuszczalności, celowości, adekwatności, retencji, formy oraz zakresu
przetwarzania danych osobowych
Analiza realizacji uprawnień podmiotu danych oraz trybu ich wykonywania w tym,
w zakresie: warunków wyrażania zgody, prawa dostępu, informowania,
komunikacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do
przenoszenia danych
Przegląd oraz analiza posiadanej dokumentacji oraz stosowanych praktyk
kształtujących system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
Analiza wdrożonych procesów zabezpieczenia informacji w ramach fizycznych,
organizacyjnych oraz technicznych środków ochrony
Weryfikacja stosowanych umów lub innych dokumentów warunkujących
gromadzenie, przetwarzanie, powierzenie bądź udostępnienie danych osobowych
Identyfikacja niezgodności lub zagrożeń
Zalecenia zmian systemu ochrony danych mających na celu dostosowanie systemu
zarządzania bezpieczeństwem do wymagań norm prawnych w aspekcie
prowadzonej działalności