Autozapis – nowe obowiązki w zakresie PPK

Od 1 stycznia 2021 roku sektor finansów publicznych jest objęty reżimem ustawy Pracowniczych Planach Kapitałowych. Głównym założeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest stworzenie długoterminowego systemu oszczędzania na emeryturę. PPK będzie obowiązkowy dla pracodawcy i dobrowolny dla pracownika. Celem szkolenia jest również zapoznanie się z praktycznym aspektem obowiązków administracyjnych i informacyjnych nałożonych na pracodawcę Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Spotkanie ma również przygotować na ewentualną kontrolę przestrzegania przepisów zawartych w przedmiotowej ustawie przez Państwową Inspekcję Pracy, która będzie mogła skontrolować w szczególności wywiązywanie się przez podmiot zatrudniający z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, umowy o prowadzenie PPK czy terminowego dokonywania wpłat do PPK oraz zaakcentować kwestię autozapisu i terminów zawitych, które w 2023 roku występują.

Program szkolenia

I. Zmiany w ustawie o PPK oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027:

1. Zmiany w zakresie uczestnictwa w PPK osób 55+.
2. Płatnik składek jako podmiot zatrudniający.
3. Modyfikacja terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej.
4. Zmiana terminu obowiązywania deklaracji o wpłacie dodatkowej uczestnika PPK.
5. Zmiany w zakresie terminu odprowadzania wpłat.
6. Procedura wypłaty transferowej- uproszczenie terminu.
7. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związane z PPK.

II. Ponowny zapis do PPK w 2023 r. oraz wznowienie wpłat od 1 kwietnia 2023 r.:

1. Kogo dotyczy autozapis?
2. Obowiązek informacyjny pracodawcy – do kiedy?
3. Od kiedy ruszają wpłaty?
4. Ponowne rezygnacje- kiedy mogą zostać złożone i jak długo będą obowiązywały?

19.02.2024 w 09:00-10:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 250 zł netto

*2 osób 230 zł netto/osoba

*3 osób 210 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.