Copywriting – jak pisać, żeby nas rozumiano?

Program

1. Dobre praktyki tworzenia tekstów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

2. Reguły zrozumiałości, przejrzystości i sugestywności.

3. Model AIDA w copywritingu.

4. Konstrukcja dobrego tekstu informacyjnego, edukacyjnego i promocyjnego.

5. Research oraz korzystanie ze źródeł w copywritingu.

6. Z praktyki copywritera: przykłady dobrych tekstów.

7. Język jako narzędzie budzenia emocji i wywoływania skojarzeń.

8. Powszechne błędy (również językowe), jakich należy się wystrzegać podczas pisania tekstów.

Prowadzący: Elżbieta Żurek – trener o 22-letnim stażu zawodowym. Zrealizowała setki szkoleń dla największych korporacji oraz instytucji publicznych. Prowadziła zajęcia ze studentami studiów magisterskich i podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Realizowała kursy i warsztaty dla trenerów biznesu. Autorka trzech książek na temat komunikacji w biznesie, a także kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w magazynach branżowych. Dyplomowany coach. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (studia magisterskie i podyplomowe) oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (studia podyplomowe). Ukończyła międzynarodowe kursy zawodowe na temat e-commerce oraz technik uczenia i facylitacji (w Niemczech i we Włoszech). Stypendystka Rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz programów Grundtvig/ Lifelong Learning (realizowanych pod patronatem Komisji Europejskiej).

 

zapytaj o termin

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.