Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej „13”

Cel: Poprawne naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13″

Przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

 

•           Osoby uprawnione do wypłaty „13″- dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Nauczyciele

•           Osoby zatrudnione za zgodą kuratora

•           Pracownicy niepedagogiczni

•           Pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych

•           Pracownicy samorządowi

•           Okres uprawniający do wypłaty „13″ -dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Co oznacza okres przepracowany

•           Obliczenie pełnych miesięcy pracy

•           Sumowanie okresów zatrudnienia

•           Konsekwencje rozwiązania stosunku pracy: przejście na emeryturę, przeniesienie, likwidacja jednostki;

•           Wypłata „13″ mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy

•           Zatrudnienie zgodnie z organizacją szkoły

•           Urlop dla poratowania zdrowia

•           Urlopy związane z rodzicielstwem

•           Przesłanki stanowiące o utracie prawa do wynagrodzenia rocznego;

•           nieobecność,

•           kara dyscyplinarna,

•           wypowiedzenie z winy pracownika

•           Obliczanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Trzynastka a praca przez część roku

•           Praca na część etatu a wysokość trzynastki

•           Uzupełnienie etatu nauczyciela w innej placówce a wypłata trzynastki

•           Składniki wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Wynagrodzenie zasadnicze

•           Wynagrodzenie za godziny; ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw, nadgodziny

•           Jednorazowy dodatek uzupełniający

•           Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

•           Wynagrodzenie za czas choroby

•           Pozostałe składniki wynagrodzenia

•           uwzględnianie dodatków specjalnych

•           naliczanie kwot pomniejszających podstawę w przypadku nieobecności pracownika

•           Terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Dokonywanie potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Potrącenia alimentacyjne

•           Potrącenia nie alimentacyjne

•           Trzynastka po zmarłym pracowniku

•           Błędy w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Roszczenie pracownika o ustalenie i wypłatę trzynastki

•           Panel dyskusyjny

 

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

 

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

*2 osób i więcej – 400 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.