DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE W SFERZE BUDŻETOWEJ „TRZYNASTKA”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się kadrami i płacami, naliczaniem wynagrodzeń, które chciałyby przypomnieć, uporządkować i pogłębić przepisy prawa związane z ustaleniem prawa, naliczeniem i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sferze budżetowej „Trzynastki”.

 

1.      Osoby uprawnione do wypłaty „Trzynastki”

2.      Pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych

3.      Pracownicy sezonowi

4.      Pracownicy samorządowi

5.      Okres uprawniający do wypłaty „Trzynastki”

6.      Okres przepracowany – co oznacza

7.      Obliczanie pełnych miesięcy pracy

8.      Sumowanie okresów zatrudnienia

9.      Rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku, a prawo do wypłaty „Trzynastki”

10.  Przejście na emeryturę, a nabycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

11.   Wypłata „Trzynastki” mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy

12.   Urlopy związane z rodzicielstwem, a wypłata „Trzynastki”

13.  Przesłanki stanowiące o utracie prawa do wynagrodzenia rocznego

•           rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia

•           wpływ kar otrzymanych przez pracownika

•           nieobecności pracownika

14.  Obliczanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          zatrudnienie pracownika przez część roku

•          zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy

15.  Składniki wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           wynagrodzenie zasadnicze

•           wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

•           wynagrodzenie za czas choroby

•           dodatki specjalne

•           pozostałe składniki wynagrodzenia

•           naliczanie kwot pomniejszających podstawę w przypadku nieobecności pracownika

16.  Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

17.  Dokonywanie potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•           Potrącenia alimentacyjne

•           Potrącenia pozostałe, niealimentacyjne

18.  Trzynastka po zmarłym pracowniku

19.  Błędy w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

20.  Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

21.  Roszczenie pracownika o ustalenie prawa i do wypłaty „Trzynastki”

Prowadzący: Aneta Domalewska -– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby- 410 zł netto

*2 osób i więcej- 390 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.