Dyscyplinowanie pracowników, prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę, organizacja czasu pracy -prawo pracy dla kierowników oraz osób kierujących pracownikami

Dedykowane dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego a także kierowników działów kadr i płac oraz pracowników zajmujących się prawem pracy. Zagadnienia prezentowane na szkoleniu dotyczą stosowania właściwych procedur w zakresie sprawowania nadzoru nad pracownikami a w szczególności: nakładania kar porządkowych, rozwiązywania umów o pracę, prawidłowości tworzenia dokumentacji takiej jak zakres obowiązków a także zlecania pracy w godzinach nadliczbowych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z orzecznictwem SN, które może stanowić wsparcie merytoryczne dla podjętych decyzji. Szkolenie ma na celu zapewnienie prawidłowości realizacji uprawnień kierowniczych.

 

Program

 1. Przeciwdziałanie mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników.  Czy pracodawca zobowiązany jest wdrożyć politykę antymobbingową? Najnowsze orzecznictwo SN.
 2. Prawidłowość nakładania kar porządkowy na pracowników.

– wymogi proceduralne;

– terminy;

– wysłuchanie pracownika;

 1. Zakres obowiązków – jak prawidłowo zapoznawać pracownika z jego obowiązkami;

– czy zakres obowiązków obowiązkowo ma być potwierdzony w formie pisemnej

 1. Jak daleko może posunąć się pracodawca wprowadzając monitoring w miejscu pracy: kontrola stron internetowych i poczty elektronicznej, kontrole osobiste, kamery, gps, ochrona wizerunku pracownika. Zagrożenie naruszenia dóbr osobistych zatrudnionych.
 2. Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia, umowę o pracę:
 3. a) dokumentowanie uchybień w pracy pracownika (orzecznictwo SN)
 4. b) konsultacja ze związkiem zawodowym
 5. c) rola kierownika komórki organizacyjnej i obowiązek jego współpracy z działem personalnym,
 6. d) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, jak przeprowadzić, jak określić wynagrodzenie za ten czas – orzecznictwo SN
 7. Wymiar i prawo do urlopu wypoczynkowego.
 8. a) Plan urlopów – czy warto opracowywać?
 9. b) Czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy; poglądy doktryny, wyrok SN, stanowisko PIP.

c)Dzielenie urlopu na części.

d)Korzystanie z urlopu na „żądanie” i termin jego wykorzystania – stanowisko PIP.

5)Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, czy urlopie macierzyńskim – nowe zasady wynikające z wyroku SN.

 1. Czas szkoleń poza godzinami pracy a czas pracy; poglądy doktryny, PIP, wyrok SN.
 2. Zasady potwierdzania obecności. Czy można stosować instytucję „wyjścia prywatnego”, poglądy PIP, wyroki SN.
 3. Zadania kierowników komórek organizacyjnych w zakresie dyscypliny, planowania i rozliczania czasu pracy.
 4. a) Możliwość dwukrotnego rozpoczęcia pracy w tej samej dobie „pracowniczej”.
 5. b) Ruchomy czas pracy.
 6. c) odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 7. d) Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych; poglądy doktryny, orzecznictwo SN, metodyka kontroli PIP.

8.Czas pracy kadry kierowniczej:

 1. a) pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
 2. b) kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych; czy kierownik ma prawo do nadgodzin, orzecznictwo SN.
 3. Realizowanie obowiązków kierowniczych związanych ze świadczeniami pieniężnymi

– przyznawanie premii oraz nagród;

 1. Krytyka pracodawcy:

– okoliczności i konsekwencje.

27.08.2024

w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.