Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego – obowiązki i odpowiedzialność w dobie COVID19

Plan szkolenia:

1.       – Przykładowy przydział czynności na stanowisku intendenta.

2.       – Przepisy dotyczące higieny żywienia w dobie COVID19

3.       – Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Produkcyjna, HACCP – wymogi systemów, niezbędna dokumentacja- Zmiany w dokumentacji HACCP w związku z Covid -19.

4.      –  Elastyczność wobec systemu HACCP – Rozporządzenie 852/2004 z dnia 29 kwietnia w sprawie higieny środków spożywczych.

5.       – Żywienie dzieci w placówkach oświatowych – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach:

a.       Produkty zakazane przez Rozporządzanie z dnia 26 lipca 2016 roku do stosowania w placówkach oświatowych.

b.      Wymogi dla jadłospisu zgodnie z Rozporządzeniem

c.       Normy żywienia

d.      Średnia norma ważona

e.      Ilości cukru, soli, które zgodnie z normami mogą znaleźć się w całodziennym jadłospisie, szkolnym, przedszkolnym

6.       – Rozporządzenie 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywani konsumentom informacji na temat żywności

a.        Lista alergenów,

b.       Wartość kaloryczna potraw – czy trzeba podawać wartość kaloryczną potraw podawanych w placówkach szkolnych i przedszkolnych – interpretacja Głównego Inspektora Sanitarnego

7.       – Szacowanie wartości zamówienia

8.      – Gospodarka magazynowa

Mgr inż. Ewa Trzetrzelewska-Lalik

Doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii Żywności, Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej.  Prowadzi badania przemysłowe związane ze stabilnością mikrobiologiczną, właściwościami reologicznymi, teksturą kremowych wyrobów ciastkarskich.  

Autorka wielu publikacji naukowych, prac naukowych, komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, wykładów i szkoleń  dotyczących zdrowego odżywiania, prawa żywnościowego i systemów zarządzania jakością.                                              

Konsultantka w przedsiębiorstwach wdrażających systemy jakości (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GMP+)

Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności  oraz Slow Food Polska.

 

Doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii Żywności, Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej.  Prowadzi badania przemysłowe związane ze stabilnością mikrobiologiczną, właściwościami reologicznymi, teksturą kremowych wyrobów ciastkarskich.  

Autorka wielu publikacji naukowych, prac naukowych, komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, wykładów i szkoleń  dotyczących zdrowego odżywiania, prawa żywnościowego i systemów zarządzania jakością.                                              

Konsultantka w przedsiębiorstwach wdrażających systemy jakości (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GMP+)

Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności  oraz Slow Food Polska.

26.09.2024 

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.