Jak budować i prowadzić zespół wychowawczy w efektywny i wspierający sposób

Moduł 1 : Praca wychowawcza w szkole -celowość i zasadność tworzenia zespołów wychowawczych , efektywność działań zespołu wychowawczego .

1.Stworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia (osobistego , zawodowego , obywatelskiego ) .

2. Przygotowanie młodych ludzi do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

3. Współpraca z całym środowiskiem szkolnym (nauczycielami, specjalistami ,rodzicami ,partnerami szkoły )na rzecz budowania szkoły wspierającej ucznia.

 

Moduł 2 : Rola wychowawcy w szkole

1.Zdefiniowanie zadań wychowawcy .

2.Zakres współpracy wychowawcy z nauczycielami , specjalistami , rodzicami  i partnerami szkoły .

3.Profil kompetencyjny wychowawcy .

 

Moduł 3 : Rola dyrektora szkoły w budowaniu i skutecznym prowadzeniu zespołu wychowawczego

1.Zadbanie o system wsparcia wychowawców – rozumienie roli , przestrzeń do rozwiązywania problemów.

2.Diagnozowanie zasobów i potrzeb w zakresie umiejętności wychowawczych nauczycieli

3.Powołanie zespołu wychowawczego i wpływ na model  pracy .

PROWADZĄCY: Małgorzata Flis   dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu, nauczycielka historii , doradca zawodowy , trenerka , coach i tutor , 24 lata w edukacji , w tym 15 lat na stanowisku kierowniczym , szkoleniowiec z zakresu zarządzania oświatą , zarządzania własnym rozwojem zawodowym , przywództwem dla uczenia się i rozwoju indywidualnego .

Pasjonatka wystąpień publicznych , słowa mówionego i rozwoju osobistego .

Aktywnie działa w przestrzeni edukacyjnej w obszarach : przywództwo edukacyjne , zarządzanie zmianą , tworzenie autorskiego modelu placówki ,mistrzowski warsztat pracy dyrektora – lidera .

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.