Jak budować kulturę współpracy w szkole

Moduł 1  :Zarządzanie współpracą w szkole.

 

1.      Budowanie efektywnej komunikacji .

2.      Satysfakcjonująca współpraca z nauczycielami i pracownikami szkoły .

3.       Relacyjność  dyrektor- nauczyciel – uczeń .

 

Moduł 2: Modelowanie współpracy ze środowiskiem i partnerami szkoły .

4.       Na czym polega  dobra współpraca z rodzicami .

5.      Przestrzeń dla rozwoju samorządności szkolnej .

6.      Wizerunek szkoły – promowanie wartości edukacji w środowisku 

PROWADZĄCY: Małgorzata Flis   dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu, nauczycielka historii , doradca zawodowy , trenerka , coach i tutor , 24 lata w edukacji , w tym 15 lat na stanowisku kierowniczym , szkoleniowiec z zakresu zarządzania oświatą , zarządzania własnym rozwojem zawodowym , przywództwem dla uczenia się i rozwoju indywidualnego .

Pasjonatka wystąpień publicznych , słowa mówionego i rozwoju osobistego .

Aktywnie działa w przestrzeni edukacyjnej w obszarach : przywództwo edukacyjne , zarządzanie zmianą , tworzenie autorskiego modelu placówki ,mistrzowski warsztat pracy dyrektora – lidera .

17.01.2023 w godz. 8.30 – 13.30

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.