Karta Nauczyciela – Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2022r.- Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego
1.         Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:
2.         Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.
3.         II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200
4.         Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:))
5.         Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

1.         Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

2.         Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

3.         Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

4.         Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

5.         Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

6.         Kryteria oceniania nauczycieli

7.         Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23

1.         Jedna „godzina karciana”

Nowela wprowadza też zapis, zgodnie z którym nauczyciel ma być dostępny w szkole (art. 42 ust. 2f KN). Jeśli jest zatrudniony w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, będzie to jedna godzina na dwa tygodnie.

2.         Kryteria oceniania nauczycieli

Prowadzący: Alicja Benzar

 

26.01.2024r. w godz. 11:00 – 15:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.