Kolejne zmiany Kodeksu pracy wchodzące w życie pod koniec kwietnia 2024 r. – Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Cel szkolenia

Szkolenie zawiera najnowsze zmiany Kodeksu pracy. Ma na celu przybliżyć i usystematyzować przepisy prawa pracy uwzględniające dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz work life balance.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione zmiany przepisów dotyczących m.in.: rozszerzenia ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, zmian w umowach o pracę na okres próbny i czas określony, dodatkowych urlopach, zmianach w wypowiadaniu umów o pracę. Omówione zostanie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, specjalistów  w działach HR, menadżerów działów personalnych, HR Bussines Partnerów, przedstawicieli firm świadczących usługi kadrowo-płacowe.

Program szkolenia:

 

1.         Zasady zatrudniania na umowę na okres próbny.

•          Cel zawarcia umowy.

•          Czas trwania umowy.

•          Zamiar zawarcia umowy na czas określony.

•          Ponowne zawarcie umowy.

•          Rozwiązanie umowy na okres próbny – nowe uprawnienie.

2.         Zasady zatrudniania na umowę na czas określony.

3.         Zasady sporządzania umów o pracę.

4.         Treść umowy o pracę.

5.         Zmiany w sferze obowiązków informacyjnych pracodawcy. Możliwość zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Możliwość awansu. Wolne stanowiska pracy.  Informacje przekazywane pracownikowi.

6.         Nowa informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

7.         Dodatkowe informacje dla pracowników wysłanych do pracy poza granicami Polski.

8.         Inne zmiany w sferze obowiązków informacyjnych pracodawcy.

9.         Informacja o instytucji zabezpieczenia społecznego.

10.       Dodatkowe zatrudnienie pracownika.

11.       Przepisy przejściowe. Czy pracodawca przekazuje uzupełnioną informacje o warunkach zatrudnienia pracownikom zatrudnionym przed wejściem w życie przepisów.

12.       Wniosek o zmianę rodzaju umowy lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy – nowe uprawnienia pracownika. 

13.       Zmiany w wypowiadaniu umów o pracę

•          Zmiany w zakresie ochrony pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę

•          Rozwiązanie umowy na okres próbny – nowe uprawnienie

•          Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – zmiany.

14.       Urlop opiekuńczy.

15.       Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

16.       Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem i uprawnieniach pracowników – rodziców.

•          Ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.

•          Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m. in. na pracę w godzinach nadliczbowych.

•          Prawo do złożenia wniosku o elastyczną organizację czasu pracy.

•          Uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie.

•          Zmieniony wymiar urlopu rodzicielskiego – przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców.

•          Nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego.

•          Skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.

•          Powrót pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

•          Doprecyzowanie przepisów dotyczących korzystania z urlopu wychowawczego i obniżenia wymiaru czasu pracy.

17.       Zasiłek macierzyński po zmianach – wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

18.       Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – zmiany.

19.       Wzory nowych informacji i wniosków.

Prowadzący: Aneta Domalewska-
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

 

26.03.2024r.

w godz.9.00-13.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.