Komunikacja online oraz media społecznościowe

Program

1. Działania online w nowoczesnej komunikacji organizacji z otoczeniem zawodowym.

2. Komunikacja zdalna a e-marketing i e-public relations.

3. Liderzy, menedżerowie i specjaliści w relacjach zdalnych.

4. Rola mediów społecznościowych w komunikacji z otoczeniem organizacji.

5. Przegląd mediów społecznościowych oraz ich charakterystyka.

6. Facebook, Instagram, TikTok czy LinkedIn? Jakie media społecznościowe sprawdzą się najlepiej

w danej dziedzinie, branży oraz sytuacji?

7. Dobre praktyki codziennej komunikacji z pomocą mediów społecznościowych.

8. W jaki sposób napisać dobry post do mediów społecznościowych? Jak dobrać do niego ilustrację?

Prowadzący: Elżbieta Żurek – trener o 22-letnim stażu zawodowym. Zrealizowała setki szkoleń dla największych korporacji oraz instytucji publicznych. Prowadziła zajęcia ze studentami studiów magisterskich i podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Realizowała kursy i warsztaty dla trenerów biznesu. Autorka trzech książek na temat komunikacji w biznesie, a także kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w magazynach branżowych. Dyplomowany coach. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (studia magisterskie i podyplomowe) oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (studia podyplomowe). Ukończyła międzynarodowe kursy zawodowe na temat e-commerce oraz technik uczenia i facylitacji (w Niemczech i we Włoszech). Stypendystka Rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz programów Grundtvig/ Lifelong Learning (realizowanych pod patronatem Komisji Europejskiej).


zapytaj o termin

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.