Koordynator ds. dostępności

Cele: 

•          Zdobycie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora dsdostępności;

•          Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej;

•          Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej;

•          Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

 

Adresaci szkolenia:

•          Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;

•          Osoby przygotowujące się do funkcji koordynatora dsdostępności;

•          Osoby będące koordynatorami dsdostępności a chcące podnieść swoją wiedzę.

 

I.         Dostępność. Czym jest i jakie problemy są najczęściej z nią związane.

 

1.         Czym jest dostępność?

2.         Jakie problemy występują najczęściej w zakresie zapewnienia dostępności?

3.         Koordynator a dostępność

4.         Rodzaje niepełnosprawności (intelektualna, słuchowa, narządu wzroku, psychofizyczna, związana z wiekiem)

5.         Osoba niepełnosprawna a obsługa w urzędzie: w jaki sposób obsługiwać osoby z niepełnosprawnościami.

 

II.        Koordynator – zasady wyznaczania, cechy, umocowanie w organizacji i przepisach prawa

 

1.         Powołanie koordynatora – wymogi prawne i organizacyjne

2.         Umocowanie w organizacji

3.         Jakie zadania realizuje koordynator?

4.         Pożądane cechy koordynatora

5.         Czym koordynator nie powinien się odznaczać

6.         Stałe podnoszenie kompetencji – konieczność czy dobra praktyka?

 

III.      Urząd a dostępność. Zadania koordynatora dsdostępności

 

1.         Wymóg dostosowania urzędu do przepisów ustaw: z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – analiza zapisów ustawy w perspektywie dostępności urzędów dla klientów ze szczególnymi potrzebami oraz z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2.         W jaki sposób dostosować urząd na płaszczyźnie wizerunkowej, proceduralnej, informacyjnej i architektonicznej

3.         Zadania koordynatora dsdostępności:

a)         Audyt dostępności – kompleksowy, architektoniczny, informacyjno – komunikacyjny, dostępności cyfrowej

b)         Opracowanie planu

c)         Harmonogram wdrożenia

d)        Koordynacja zadań

e)         Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla pracowników

f)         Postępowanie skargowe

g)         Raporty dostępności

h)         Stałe monitorowanie

i)          Dobre praktyki

 

IV.      Dostępność cyfrowa

 

1.         Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej stron internetowych oraz BIP w oparciu o Ustawę o dostępności cyfrowej;

2.         Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?

3.         Deklaracja dostępności. Co to jest i gdzie ją zamieścić na stronie internetowej oraz w BIP?

4.         Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;

5.         Sankcje przewidziane przepisami prawa;

6.         Dobre praktyki;

7.         Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:

a)         Język migowy,

b)         Alfabet Braille’a,

c)         Zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej,

d)        Pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu,

e)         Wysoki kontrast,

8.         Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo;

9.         Najczęstsze błędy;

10.       Napisy rozszerzone;

11.       Audiodeskrypcja;

12.       Transkrypcja;

13.       Tworzenie dostępnych plików tekstowych i graficznych;

14.       PDFy;

15.       Justowanie;

16.       Czcionki;

17.       Wideo;

18.       Nagłówki;

19.       Nawigacja;

20.       Obsługa za pomocą klawiatury;

21.       Etykiety;

22.       Atrybut Title;

23.       Atrybut Alt;

24.       Prosty przekaz;

25.       Captcha;

26.       Animacje;

27.       Tabele.

 

V.        Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 

1.         Na co należy zwrócić uwagę?

2.         Środki techniczne poprawiające dostępność informacyjno – komunikacyjną

3.         Środki organizacyjne poprawiające dostępność informacyjno – komunikacyjną

4.         Jak zbadać dostępność informacyjno – komunikacyjną

5.         Teoria a praktyka

 

VI.      Dostępność architektoniczna

 

1.         Jak uniwersalnie projektować?

2.         Jak dostosować budynek do wymogów dostępności?

3.         Szacowanie kosztów i wypracowanie rozwiązań

4.         Racjonalne środki – racjonalne argumentowanie

5.         Jak sprawdzić, czy budynek spełnia wymogi?

Prowadzący: Adam Parysz

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

22.03.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.