Lista płac 2024 – krok po kroku . Przykłady naliczeń wynagrodzeń

Lista płac w 2024 r. Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia i zasiłki chorobowe. Warsztat praktyczny 

Program szkolenia:
1. Regulamin wynagradzania
2. Minimalne wynagrodzenie. Zmiana minimalnego wynagrodzenia 01.01.2024 r. oraz 01.07.2024 r. i jego wpływ na wynagrodzenie pracownika
3. Składniki listy płac a poprawność naliczania
4. Składki społeczne na liście płac
5. Skala podatkowa w 2024 r.
6. Kwota wolna od podatku w 2024 r.
7. Możliwość rezygnacji przez pracownika z kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek
8. Oświadczenie PIT-2
9. Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
10. Ulgi podatkowe
11. Przychód, a dochód
12. Składka zdrowotna na liście płac
13. Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
14. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto przykłady ze szczególnym omówieniem
15. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady naliczania
16. Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady naliczania
17. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania 18. Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu
19. Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania
20. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 KP, itp.)
22. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca
23. Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
24. Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
25. Okres zasiłkowy
26. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
27. Zaliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
28. Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
29. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
30. Okres wyczekiwania na świadczenie
31. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
32. Co zrobić, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
33. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
34. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
– Wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
– Wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
– Wypłacane za roczny okres
35. Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
36. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu
37. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy – nowy komentarz ZUS w tej kwestii
38. Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
39. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
40. Zasiłek chorobowy na przełomie roku
41. Ponowne zatrudnienie pracownika a ustalenie podstawy chorobowego
42. Jak zwolnienie z powodu siły wyższej wpływa na zasiłek – nowy komentarz ZUS
43. Sposób ustalania podstawy zasiłku dla pracownika z częstymi absencjami chorobowymi
44. Zmiana zasad wynagradzania a podstawa wymiaru zasiłku
45. Zaświadczenie lekarskie od psychiatry – stanowisko ZUS

Prowadzący: Aneta Domalewska
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym.

30.07.2024

22.08.2024

w godz. 9:00- 14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób – 390 zł netto/osoba

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.