Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany ; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie .

Cel szkolenia; Poprawne naliczanie  listy płac  a tym samym uniknięcie korekt ZUS , US.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA 5 DNI PRZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURUTĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

Nowy rok niesie za sobą dużo zmian .Zmiany dotyczą również  działu płac.

•          Skala podatkowa 2022 r.

•          Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022

•          Kwota wolna od podatku w 2022 r.

•          Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.

•          Składka zdrowotna na liście płac – zmiany od 01.01.2022 r.

•          Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. , 01.01.2023 oraz 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .

 

ZMAIANY ZUS      

•          Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

•          Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

•          Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

•          Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży

•          Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA

•          Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

•          Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.

a)         Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie; urlop rodzicielski , urlop opiekuńczy, urlop ojcowski ,Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – zmiany od 02.08.2022 r.=01.01.2023 r.

 

 

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

•          Regulamin wynagradzania a list płac

•          Składniki listy płac a poprawność naliczania

•          Składki społeczne na liście płac,

•          Skala podatkowa  w  2022 r.

•          Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w

•          Kwota wolna od podatku w 2022 r.

•          Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.

•          Składka zdrowotna na liście płac – zmiany od 01.01.2022 r.

•          Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. . 01.01.2023 r. oraz od 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .

•          Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych

•          Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem

•          Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

•          Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac

•          Ewidencja czasu pracy a lista płac

•          Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem

•          Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy

•          Dodatek za pracę w godzinach nocnych –  zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.

•          Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy

•          Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnoprawnego – zasady naliczania

•          Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,

•          Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania

•          Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania

•          Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)

•          Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;

•          Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca

•          Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .

•          Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,

•          Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

•          Składka zdrowotna a PIT 0

•          Pit 0 a zasiłki ZUS – zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z PIT

 

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa  , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r.  od 02.08.2022 r. oraz od 01.01.2023 r.

 

Zmiany od 01.01.2022

1.         Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2.         Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

3.         Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

4.         Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży

5.         Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA

6.         Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany od 02.08.2022 r.- 01.01.2023 r.

Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy – dyrektywa UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.

Zgodnie z niniejszą dyrektywą wszystkie państwa członkowie Unii Europejskiej do 2 sierpnia 2022 r.

b)         urlop ojcowski

•          wymiar urlopu ojcowskiego

•          wiek dziecka a uprawnienia do urlopu ojcowskiego

•          wynagrodzenie za czas urlopu ojcowskiego

c)         urlop rodzicielski

•          nowe limity urlopu rodzicielskiego

•          zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego’

•          Przepisy przejściowe a  urodzenie się dziecka

•          Nowe zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego oraz rodzicielskiego (100 %, 70% a może 81,5%)

d)        urlop opiekuńczy

•          Co to jest  urlop opiekuńczy?

•          Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?

•          Wymiar urlopu opiekuńczego- ile dni?

•          Z jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop?

•          Niezbędne informacje  podane we wniosku?

•          Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie musiał złożyć wniosek?

•          Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?

•          Wynagrodzenie za urlop opiekuńczy

 

e)         Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

•          jakich sytuacjach będzie można skorzystać z tego zwolnienia?

•          Czy konieczny będzie wniosek pracownika?

•          Jaka będzie postać wniosku?

•          Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?

•          Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej

•          Czy zwolnienie z powodu powodu działania siły wyższej będzie płatne?

 

 

•          Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

•          Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

a/ okres wyczekiwania na świadczenie

b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń

c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

•          Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

           

•          Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.

•          Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

•          Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc

b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc

c / wypłacane za roczny okres

•          Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

•          Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

•          Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

•          Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.

• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

•          Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni

•          Zasiłek chorobowy na przełomie roku          

•          Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

•          Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

•          Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

•          Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

•          Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

•          Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku

•          przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

 

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

•          Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od; 01.01.2022 r. ; 01.01.2023 r. ; 01.07.2023 r.

•          Potrącenia za zgodą pracownika

•          Potrącenia bez zgody pracownika

•          Potrącenia alimentacyjne

•          Potrącenia nie alimentacyjne

•          Potrącenia z umów zlecenia

•          Potrącenia ZFŚŚ

•          Potrącenia z zasiłków ZUS

•          Zbieg tytułów

•          Potrącenia na wniosek sądu karnego

•          Potrącenia administracyjne.

•          Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych

•          Potrącenia z umów cywilnoprawnych 

•          Potrącenia z „ parobanków”

•          Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem

•          Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców

•          Panel dyskusyjny

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


29.09.2023 w godz. 9:00- 14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób i więcej – 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.