Lista płac 2024 – krok po kroku . Przykłady naliczeń wynagrodzeń

Lista płac 2024 – krok po kroku . Przykłady naliczeń wynagrodzeń
 

•          Składniki listy płac  a poprawność naliczania

•          Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem – zmiany od 01.01.2022 r. i od 01.01.2023 r.

•          Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

•          Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. oraz w 2024 r.

•          Składniki na liście płac , którymi nie wolno wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę

•          Składki społeczne na liście płac,

•          Składka zdrowotna na liście płac

•          Skala podatkowa 2023 r

•          Skala podatkowa 2024 ( 12% / 22 % / 32 % )

•          Kwota wolna od podatku w 2023 r.

•          Kwota wolna od podatku 2024 r.

•          PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

•          PIT -2  w 2024 roku

•          PIT 2 nadanie uprawnień nowy, grupom zawodowym, upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);

•          brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).

•          Korzystanie przez pracowników z  nowych zwolnień podatkowych

– ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”

– ulga na powrót z zagranicy

–  ulga dla emeryta

– zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich

•          Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r. oraz od 01.01.2023 r.

•          zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka

•          Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci pobierające renty rodzinne.

•          Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. oraz od 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika

•          Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika

•          Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

•          Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto

•          Zleceniobiorcy w 2023 r. i 2024 r.

  • Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa  ,
  • Zmiany od 2024 roku;
  • Zasiłek macierzyński dla mam dzieci wcześniaków – proponowane zmiany od 2024 r.
  • Zasiłek opiekuńczy płatny 100%
  • Czy w 2024 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa.

Zmiany od 01.01.2022

1.         Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2.         Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

3.         Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

4.         Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży

5.         Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA

6.         Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

•          Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

•          Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

a/ okres wyczekiwania na świadczenie

b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń

c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

•          Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia 

•          Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

•          Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

•          Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

•          Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa

•          Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni

•          Zasiłek chorobowy na przełomie roku         

•          Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

•          Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

•          Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

•          Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

•          Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

•          Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku

•          przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

•          Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13”  w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

•          Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2023 r. oraz od  01.07.2023 r.

•          Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz od  01.07.2024 r.

•          proponowane zmiany od 2024 r.

•          Potrącenia za zgodą pracownika

•          Potrącenia bez zgody pracownika

•          Potrącenia alimentacyjne

•          Potrącenia nie alimentacyjne

•          Potrącenia z umów zlecenia

•          Potrącenia ZFŚŚ

•          Potrącenia z zasiłków ZUS

           

Prowadzący; Jolanta Karakow-Jaśkiewicz ; Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. 

21.02.2024
29.03.2024

w godz. 9:00- 14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

*2 osób i więcej – 390 zł netto/osoba

*3 osób i więcej – 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.