Nowelizacje Prawno-Podatkowe 2024 – Nowy Ład, VAT, składki ZUS, Zatrudnienie Ukraińców

SCHEMATY PODATKOWE w 2024
ROKU dla JST

MDR jako obowiązki sprawozdawcze jednostek i zakładów
budżetowych to już 4 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków
w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również nie
tylko urząd skarbowy ale również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem
podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające
wprost z obowiązujących przepisów podatkowych, które w konsekwencji doprowadza
do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania
obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania
większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie
proporcji, tym samym doprowadza do zaniżenia kwoty podatku należnego budżetowi
państwa. To kierownik jednostki, pracownik ale i audytor czy notariusz jako
wspomagający powinien rozpoznać indywidualnie w  jednostce czy zachodzą
okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował
indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć
korzyść podatkową.

Program szkolenia:

I. Co należy raportować? Jak wygląda zgłoszenie schematu w jednostce budżetowej?

1.         Jak należy rozumieć schemat podatkowy:

a.         krajowy,

b.         transgraniczny,

c.         standaryzowany.

2.         W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST?

a.         Wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania,

b.         Wykaz czynności podlegających pod raportowanie

3.         Które schematy są objęte raportowaniem?

4.         Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?

5.         Powstanie obowiązku a moment raportowania.

II. Rola pracowników jednostek budżetowych w zakresie procesu raportowania.

1.         Definicja pojęcia „Promotor”,

2.         Definicja pojęcia „Korzystający”,

3.         Definicja pojęcia „Wspomagający”.

4.         Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez Zespół ds. MDR powołany przez samorząd

1.         W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?

2.         Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?

3.         Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.

4.         W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

5.         Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.

6.         Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.

7.         Wnioski z kontroli NIK w w temacie raportowania i obowiązków jednostek budżetowych

8.         Jakie działania weryfikacyjne podejmują organy w zakresie zgłoszonych schematów, na czym polegają czynności sprawdzające?

IV. Wewnętrzna procedura raportowania schematów, co powinna zawierać, kto powinien ją posiadać?

1.         Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?

2.         Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

V. Jakie są rekomendacje MF i zmiany w 2023 roku w raportowaniu przez JST

VI. Przykłady zgłoszonych do Szefa KAS schematów oraz zaprezentowanie jak wypełniać formularz MDR-1 i MDR-3

 

Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek to doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych.

Jako szkoleniowiec prowadzi zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów.

Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem procedur dla firm w zakresie schematów podatkowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.

 

21.03.2024r.

w godz. 9:00-13:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto
*2 osoby 380 zł netto
*3 osoby 370 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.