Obowiązek szkolny, nauki

Program:

•          Podstawy prawne

•          Obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli – wierzyciel

•          Obowiązki rodziców, oświadczenie rodzica, zaświadczenie wystawiane przez szkołę

•          Obowiązki JST – organ egzekucyjny

•          Procedury śledzenia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

•          Procedury śledzenia obowiązku szkolnego, jak radzić sobie z dziećmi, których nie znaleźliśmy- przykładowa współpraca z komisariatem policji (wywiad przeprowadzany przez dzielnicowego w celu ustalenia adresu zamieszkania rodziny)

•          Procedury śledzenia obowiązku nauki (realizacja obowiązku u pracodawcy, informacja od rodziców)

•          Prowadzenie dokumentacji związanej ze śledzeniem obowiązku, Wezwanie, Upomnienie, Tytuł wykonawczy, Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej , Postanowienie

o nałożeniu grzywny, Postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu grzywny

•          System informacji oświatowej – dane wprowadzane w systemie, rejestracja uczniów

w systemie

•          Dokumentacja związana z różnymi formami realizacji obowiązku, Nauczanie domowe:

•          Podanie do Dyrektora szkoły ( należy zmienić podstawę prawną na art. 37 ustawy – Prawo oświatowe)

Prowadzący: Alicja Benzar

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.