Organizacja żywienia w placówkach oświatowych – aspekty higieniczne (GMP, GHP, HACCP) oraz zasady zdrowego żywienia i wymagania prawne w tym zakresie. Obowiązek zapewnienia wyżywienia uczniom

Adresaci : dedykowane jest dla pracowników kuchni szkolnych, przedszkolnych odpowiedzialnych za tworzenia jadłospisów: intendentów, dyrektorów szefów/szefowych kuchni, kucharzy/kucharek, pomocy kuchennych.

Cel:  Zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi odnośnie:

⁻          obowiązku prowadzenia żywienia w placówkach oświatowych,

⁻          żywienia w placówkach oświatowych dzieci i młodzieży

⁻          układania i przedstawiania jadłospisu,

⁻          informowania o składzie i alergenach w potrawach.

Przedstawienie interpretacji Głównego Inspektor Sanitarnego odnośnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z elastycznym podejściem do systemu HACCP, najważniejszymi wymogami tego sytemu i niezbędną dokumentacją

Program:

1.       Obowiązek zapewnienia wyżywienia uczniom – art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

2.       Przepisy odnośnie znakowania żywności opakowanej i nieopakowanej w tym informacje niezbędna do przekazania z Jadłospisem na podstawie Rozporządzenia 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywani konsumentom informacji na temat żywności oraz Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r w sprawie znakowania środków spożywczych Dz. U. 2015 poz.29. Wykazy składników, alergeny, gramatura, wartość kaloryczna potraw – czy trzeba ją podawać?

3.       Aktualne normy żywienia dla populacji polskiej ( zapotrzebowanie energetyczne, zapotrzebowanie na białko, tłuszcz, węglowodany, średnia norma ważona, zalecania norm odnośnie spożycia cukru prostego i soli, piramida zdrowego żywienia i zalecenia odnośnie jadłospisu)

4.       Omówienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

5.       Omówienie elastycznego podejścia do systemu HACCP, wskazanie największych zagrożeń, najważniejszych procedur i niezbędnej dokumentacji wymaganej przez Inspekcje sanitarne.

Mgr inż. Ewa Trzetrzelewska-Lalik

Doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii Żywności, Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej.  Prowadzi badania przemysłowe związane ze stabilnością mikrobiologiczną, właściwościami reologicznymi, teksturą kremowych wyrobów ciastkarskich.  

Autorka wielu publikacji naukowych, prac naukowych, komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, wykładów i szkoleń  dotyczących zdrowego odżywiania, prawa żywnościowego i systemów zarządzania jakością.                                              

Konsultantka w przedsiębiorstwach wdrażających systemy jakości (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GMP+)

Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności  oraz Slow Food Polska.

 

Doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii Żywności, Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej.  Prowadzi badania przemysłowe związane ze stabilnością mikrobiologiczną, właściwościami reologicznymi, teksturą kremowych wyrobów ciastkarskich.  

Autorka wielu publikacji naukowych, prac naukowych, komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, wykładów i szkoleń  dotyczących zdrowego odżywiania, prawa żywnościowego i systemów zarządzania jakością.                                              

Konsultantka w przedsiębiorstwach wdrażających systemy jakości (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GMP+)

Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności  oraz Slow Food Polska.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.