Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

Szkolenie z obsługi programu Płatnik zawiera najnowsze zmiany programu wynikające  z Polskiego Ładu. Podczas szkolenia zostaną przedstawione gotowe przykłady efektywnej nauki programu Płatnik. Założeniem programu Płatnik jest uzyskanie najwyższej jakości danych wykazywanych w dokumentach przekazywanych do ZUS przez płatników składek.

Osoba prowadząca szkolenie to praktyk znająca program Płatnik od jego pierwszej wersji.

 

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, płac, księgowości jak również do tych, którzy chcą dowiedzieć się jak za pomocą programu Płatnik – sporządzić zgłoszenia, rozliczenia i inne dokumenty do ZUS.

 

Program :

1.         Wprowadzenie do programu Płatnik.

2.         Do czego służy, zadania i funkcje programu.

3.         Zmiany programu obowiązujące od 2022 r. wynikające z Polskiego Ładu.

4.         Nowe rozliczenia składki zdrowotnej.

5.         Obsługa Rejestru Płatników.

6.         Wprowadzanie danych płatnika składek.

7.         Potwierdzanie danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS.

8.         Rejestr ubezpieczonych.

9.         Wprowadzanie danych ubezpieczonych do rejestru.

10.       Formularze zgłoszeniowe.

11.       Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ZUS ZCNA.

12.       Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń: obowiązkowych i dobrowolnych. Wprowadzanie danych.

13.       Przygotowanie  dokumentów ubezpieczeniowych.

14.       Deklaracje imienne rozliczeniowe.

15.       Imienny raport miesięczny ZUS RCA. Zmiana formularza w związku z likwidacją formularza ZUS RZA.

16.       Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA.

17.       Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA.

18.       Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA – zmiany w deklaracji rozliczeniowej.

19.       Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku

20.       Wyrejestrowanie z ubezpieczeń formularz ZUS ZWUA.

21.       Omówienie innych formularzy w programie Płatnik: ZUS RIA, ZUS OSW.

22.       Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA.

23.       Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

24.       Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej IMIR.

25.       Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

26.       Umożliwienie tworzenia dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

27.       Nowe mechanizmy wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych.

28.       Umożliwienie użytkownikowi programu kontrolowania stanu przetworzenia wysłanych dokumentów w ZUS.

29.       Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów ZUS.

Prowadzący: Aneta Domalewska

 

23.04.2024 w godz. 10.00-15.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.