Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2024 r.

Cel szkolenia; Obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2020 roku. Szkolenie skierowane głównie na zasady obliczania zasiłków

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

 

1.Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

a/ okres wyczekiwania na świadczenie

b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń

c/ niezdolność do pracy w czasie przerwy w ubezpieczeniu

d/ zmniejszenie liczby tytułów do ubezpieczenia w czasie niezdolności

   do pracy

e/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

2.Zasady nabywania prawa do:

a/ zasiłku chorobowego,

b/ zasiłku macierzyńskiego,

c/ zasiłku rodzicielskiego,

d/ świadczenia rehabilitacyjnego 

 

3.Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

4.E-zwolnienia –  na co należy zwrócić uwagę.

5.Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.

6.Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

7.Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc

b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc

c / wypłacane za roczny okres

8.Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników

9.Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku

10.Wyrównywanie wypłaconego zasiłku

12.Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

13.Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

14.Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni

15.Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni    

16.Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

17.Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

18.Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

19.Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

20.Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku

21.Obliczanie zasiłku macierzyńskiego dla PIT O

22. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego występującego w jednym miesiącu

23. Obliczanie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego występującego w jednym miesiącu

24. Obliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku rodzicielskiego występującego w jednym miesiącu

23. Obliczanie zasiłku ojcowskiego

24. Obliczanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

25 Obliczanie zasiłku rehabilitacyjnego.

22.Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji komorniczych z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.

24. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowy

25 Zgodnie z niniejszą dyrektywą wszystkie państwa członkowie Unii Europejskiej do 2 sierpnia 2022 r.

a)         urlop ojcowski

•          wymiar urlopu ojcowskiego

•          wiek dziecka a uprawnienia do urlopu ojcowskiego

•          wynagrodzenie za czas urlopu ojcowskiego

b)         urlop rodzicielski

•          nowe limity urlopu rodzicielskiego

•          zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego’

•          Przepisy przejściowe a  urodzenie się dziecka

•          Nowe zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego oraz rodzicielskiego (100 %, 70% a może 81,5%)

c)         urlop opiekuńczy

•          Co to jest  urlop opiekuńczy?

•          Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?

•          Wymiar urlopu opiekuńczego- ile dni?

•          Z jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop?

•          Niezbędne informacje  podane we wniosku?

•          Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie musiał złożyć wniosek?

•          Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?

•          Wynagrodzenie za urlop opiekuńczy

 

d)        Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

•          jakich sytuacjach będzie można skorzystać z tego zwolnienia?

•          Czy konieczny będzie wniosek pracownika?

•          Jaka będzie postać wniosku?

•          Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?

•          Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej

•          Czy zwolnienie z powodu powodu działania siły wyższej będzie płatne?

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

20.02.2024r.
28.03.2024r.

w godz. 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób i więcej – 390zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.