Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

1)         Aktualne regulacje prawne dotyczące brakowania dokumentacji.

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

Rozporządzenie   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.

 

2)  Zasadność i konieczność brakowania w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady    (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z    przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz          uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

3) Procedura brakowania.

 

4) Postępowanie z kategorią Bc.

 

5) Wątpliwości w zakresie kwalifikowania dokumentacji.

 

6) Omówienie sposobu wypełniania formularzy w procesie brakowania.

Spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu;

Spis dokumentacji niearchiwalnej technicznej podlegającej brakowaniu

Wniosek o pozwolenie na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej

 

7) Bezpieczne niszczenie dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych.

likwidacja we własnym zakresie;

likwidacja przy udziale firm zewnętrznych;

Prowadzący: Beata Aman

Wykładowca – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych na kierunkach: Prawo i administracja, Budowa i funkcjonowanie archiwum

– na zlecenie Budimex S.A w siedzibie Firmy w Warszawie oraz Zarządzanie dokumentacją – na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej

w Warszawie, a także Efektywne zarządzanie czasem – na zlecenie Marcopol Sp. z o. o. Chwaszczyno k/Gdyni.

03.06.2024

10.07.2024

w godz. 9:00-14:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.