Prawo Pracy 2023 r. – zmiany dotyczące pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, rozszerzenia ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, zmian w umowach o pracę na okres próbny i czas określony.

Cel szkolenia

Szkolenie zawiera najnowsze zmiany Kodeksu pracy. Ma na celu przybliżyć
i usystematyzować przepisy prawa pracy uwzględniające dyrektywy w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz work life balance.
Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione zmiany przepisów i dotyczyć będą m.in.: pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, rozszerzenia ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, zmian w umowach
o pracę na okres próbny i czas określony.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, specjalistów 
w działach HR, menadżerów działów personalnych, dla księgowych.

 

Program szkolenia:

 1. Założenia zmian do kodeksu pracy w związku z wdrożeniem dyrektywy work life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE
 1. Umowy o pracę bardziej transparentne.
 2. Prawo do równoległego zatrudnienia.
 3. Rozszerzenie ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 4. Zmiany w urlopie rodzicielskim.
 5. Zmiany w urlopie wychowawczym.
 6. Zmiany w urlopie ojcowskim.
 7. Uprawnienia rodziców dzieci w wieku do 8 roku życia.
 8. Urlop opiekuńczy.
 9. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
 10. Elastyczna organizacja pracy.
 11. Zmiany w umowach o pracę na czas określony. Jakie dodatkowe uprawnienia dla pracownika, a nowe obowiązki dla pracodawcy przewidział ustawodawca.
 12. Zmiany w umowach na okres próbny.
 13. Wniosek o bezpieczniejsze warunki pracy.
 14. Szkolenia, a czas pracy.
 15. Informacja o warunkach zatrudnienia.
 1. Zasady pracy zdalnej według nowego Kodeksu pracy
 1. Polecenie, czy porozumienie.
 2. Praca zdalna na żądanie.
 3. Przywileje dla rodziców dzieci do lat 4.
 4. Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej.
 5. BHP oraz wypadki w pracy zdalnej.
 6. Ekwiwalent za narzędzia i materiały.
 7. Dokumentacja pracownicza pracy zdalnej i hybrydowej.
 1. Kontrola trzeźwości
 1. Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników.
 2. Sposób przeprowadzania kontroli.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Wprowadzenie kontroli trzeźwości w organizacji.

Prowadzący: Aneta Domalewska – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby- 390 zł netto

*2 osób – 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.