Cele szkolenia:

• Uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym wydawaniu decyzji administracyjnych

• Przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi • Omówienie orzecznictwa NSA w zakresie wydawania decyzji administracyjnych Adresaci

• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

 

PROGRAM:

 

I. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA

1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.

2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.

3. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.

4. Strona postępowania administracyjnego.

5. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.

6. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.

7. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

8. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

9. Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.

10. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.

11. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.

12. Ponaglenie i procedura jego rozpoznania.

13. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.

14. Udostępnianie akt stronom postępowania.

15. Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji

16. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.

17. Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.

18. Braki istotne i nieistotne pism.

19. Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.

2

20. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.

 

II. Decyzje administracyjne

1. Rodzaje rozstrzygnięć administracyjnych

2. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji

3. Charakterystyka decyzji administracyjnej

4. Decyzja administracyjna a orzecznictwo SN

5. Domniemanie załatwienia sprawy w drodze decyzji

6. Elementy decyzji administracyjnej

7. Doręczenie decyzji

8. Decyzja administracyjna – podsumowanie

9. Case study

06.06.2024

11.07.2024

28.08.2024

w godz.  09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/