Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

Cel:

          Doprecyzowanie zadań i odpowiedzialności osób zajmujących stanowisko koordynatoraarchiwisty w jednostce,

          Omówienie aktualnych kierunków postępowania z dokumentacją z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych,

          Przybliżenie procesu kontroli prowadzonej przez archiwum państwowe,

          Analiza wpływu RODO na funkcjonowanie  archiwów

 

Harmonogram

1. Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu koordynatora ds. kancelaryjnych/ archiwisty.

2. Wymagania prawne w stosunku do osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców.

3. Sylwetka koordynatora ds. kancelaryjnych – predyspozycje i umiejętności.

4.  Zakres obowiązków koordynatora ds. kancelaryjnych/ archiwisty i tryb ich realizacji w jednostkach.

5. Odpowiedzialność prawna za gromadzenie i przechowywanie dokumentacji w jednostkach.

6. Konieczność zapewniania bieżącej aktualizacji normatywów kancelaryjnych wynikająca ze zmian w przepisach prawa.

7. Ustawa wdrażająca – zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji.

9. Ochrona danych i udostępnianie dokumentacji.

10. Bezpieczne niszczenie dokumentacji w świetle RODO.

11. Omówienie  najczęściej popełnianych błędów  przez jednostki organizacyjne w zakresie zarządzania dokumentacją.

12. Pytania do wykładowcy.

Prowadzący: Beata Aman
Wykładowca – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych na kierunkach: Prawo i administracja, Budowa i funkcjonowanie archiwum

– na zlecenie Budimex S.A w siedzibie Firmy w Warszawie oraz Zarządzanie dokumentacją – na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej

w Warszawie, a także Efektywne zarządzanie czasem – na zlecenie Marcopol Sp. z o. o. Chwaszczyno k/Gdyni.

 

09.09.2024

w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.