Rozliczenia VAT – najczęściej popełniane błędy i problemy interpretacyjne

 1. Faktury VAT – dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT:
  1. Błędy dużej i małej wagi w treści faktury
  2. Puste faktury, faktury wystawione przedwcześnie
  3. Jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową
  4. Faktura w walucie, przeliczenie kursów
  5. Faktura korygującą VAT in plus i in minus
  6. Faktury elektroniczne – jak wystawiać i przechowywać, data otrzymania
  7. Paragon fiskalny a faktura VAT
 1. Rozliczanie podatku VAT – dylematy i najczęstsze błędy:
  1. Rozpoznanie obowiązku podatkowego – jak prawidłowo określić datę dokonania dostawy i wykonania usługi
  2. Obowiązek podatkowy VAT przy refakturowaniu
  3. Odwrotne obciążenie – metoda rozliczenia i dokumentowania transakcji
  4. Podstawa opodatkowania – co wliczamy do kwoty objętej VAT
  5. Korekty VAT – kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania
  6. Rabat pośredni – czy można zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT
  7. Wątpliwości dotyczące płatności w formule split payment
  8. Stawki VAT – kontrowersje dotyczące klasyfikacji wyrobów i usług, czy banan jest podobny do jabłka, czy napój z aloesu to sok owocowy
  9. Transakcje złożone – jakie czynności wykonuje podatnik, kiedy mamy do czynienia z jednolitą transakcją
 1. Odliczenie podatku VAT
  1. Warunki, jakie muszą być spełnione do odliczenia VAT
  2. Terminy odliczenia VAT – kiedy na odliczenie jest już za późno
  3. Usługi gastronomiczne i cateringowe – kiedy odliczamy VAT
  4. Odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych
  5. Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru VAT – reguły należytej staranności
  6. Biała lista podatników VAT
  7. Zagraniczny podatek VAT – ujęcie w polskich księgach i rejestrach
 1. Transakcje międzynarodowe:
  1. Jakie czynności kwalifikują się do eksportu, WDT i WNT
  2. Kiedy ciągłość transakcji jest przerwana – przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT
  3. Dokumenty potrzebne do uzyskania prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT i eksportu, nowe regulacje wchodzące w życie od 2022 roku
  4. Miejsce opodatkowania czynności objętych VAT – dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, rodzaje usług magazynowania w kontekście wykładni płynącej z regulacji unijnych
  5. Transakcje łańcuchowe i trójstronne – która dostawa jest ruchoma
 1. Kontrole rozliczeń podatku VAT, kary za nieprawidłowości:
  1. Źródła pozyskiwania informacji przez fiskusa – JPK, STIR, MDR
  2. Kto jest narażony na kontrole podatkowe w pierwszej kolejności
  3. Rodzaje kar za nieprawidłowości VAT
  4. Jak zachować się podczas kontroli i jakich błędów podczas prowadzonej kontroli unikać za wszelką cenę
 1. Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące VAT opublikowane w 2022 roku

Wykładowca: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej kariery zawodowej konsekwentnie łączy poszerzanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem w pracy w administracji podatkowej oraz skarbowej, w kancelariach prawnych oraz firmach doradczych. Zajmuje się tworzeniem dokumentacji cen transferowych oraz optymalizacją podatkową, zagadnieniami z zakresu podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Obsługuje od strony podatkowej zarówno przedsiębiorców jak i osoby indywidualne. Prowadziła liczne postępowania podatkowe (przygotowywała wnioski o stwierdzenie nadpłaty, odwołania, jak i skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych).

26.02.2024r.
19.03.2024r.

w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.