Sekretariat w szkole

Program szkolenia:

 • Przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie ilościowe w rejestrze kancelaryjnym, rozdział korespondencji, sporządzanie czystopisów oraz kopii, wysyłanie korespondencji.
 • Prowadzenie dokumentacji i baz danych dotyczących ucznia, dziecka z ewidencji (szkoły śledzące obowiązek szkolny), absolwenta.
 • Przechowywanie innej dokumentacji dotyczącej procesu kształcenia (karty wycieczki, legitymacje szkolne, świadectwa, arkusze ocen, karty rowerowe itp.)
 • Prowadzenie rejestrów.
 • Rozliczanie druków ścisłego rozrachunku.
 • Prowadzenie dokumentacji  pracowniczej, wprowadzanie danych pracowniczych np. SIO.
 • Wydawanie zaświadczeń.
 • Przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych.
 • Inne obowiązki Sekretarz szkoły:

• przyjmowanie informacji telefonicznych, udzielanie informacji o szkole, umawianie interesantów na spotkania, wydawanie zaświadczeń np. o przebiegu nauczania – uczeń rezygnuje ze szkoły przed klasyfikacją, wypełnianie i gromadzenie danych związanych z SIO (inne dane zbiorcze), sporządzanie projektów dokumentacji do GUS, Sprawozdań  o liczbie uczniów i frekwencji (szkoły niepubliczne) itp.

 • Normatywy kancelaryjno-archiwalne, czyli przepisy kancelaryjno-archiwalne to:

• instrukcja kancelaryjna,

•  jednolity rzeczowy wykaz akt, który może być uzupełniony przez kwalifikator dokumentacji,

• instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

 • Instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną szkoły opracowuje dyrektor szkoły.
 • Dokumentacja szkolna (śledzenie obowiązku szkolnego- procedury)

Prowadzący: Alicja Benzar

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.