Sekretariat w szkole

Program szkolenia:

• Przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie ilościowe w rejestrze kancelaryjnym, rozdział korespondencji, sporządzanie czystopisów oraz kopii, wysyłanie korespondencji.
• Prowadzenie dokumentacji i baz danych dotyczących ucznia, dziecka z ewidencji (szkoły śledzące obowiązek szkolny), absolwenta.
• Przechowywanie innej dokumentacji dotyczącej procesu kształcenia (karty wycieczki, legitymacje szkolne, świadectwa, arkusze ocen, karty rowerowe itp.)
• Prowadzenie rejestrów.
• Rozliczanie druków ścisłego rozrachunku.
• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, wprowadzanie danych pracowniczych np. SIO.
• Wydawanie zaświadczeń.
• Przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych.
• Sekretarz szkoły:
– przyjmowanie informacji telefonicznych, udzielanie informacji o szkole,
– umawianie interesantów na spotkania,
– wydawanie zaświadczeń np. o przebiegu nauczania – uczeń rezygnuje ze szkoły przed klasyfikacją,
– wypełnianie i gromadzenie danych związanych z SIO (inne dane zbiorcze),
– sporządzanie projektów dokumentacji do GUS, sprawozdań o liczbie uczniów i frekwencji (szkoły niepubliczne) itp.
• Normatywy kancelaryjno-archiwalne, czyli przepisy kancelaryjno-archiwalne to:
– instrukcja kancelaryjna,
– jednolity rzeczowy wykaz akt, który może być uzupełniony przez kwalifikator dokumentacji,
– instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt.
• Dokumentacja szkolna (śledzenie obowiązku szkolnego- procedury)

Prowadzący: Alicja Benzar

29.07.2024

09.08.2024

w godz. 10.00-15.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.