e-doręczenia + elektroniczne postępowanie administracyjne

 

PROGRAM:

I.         WPROWADZENIE:

1.         Co to jest e-administracja.

2.         Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (tzw. ESP ze szczególnym uwzględnieniem e-PUAPu).

3.         Czym są EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentami) oraz EOD (elektroniczny obieg dokumentów)

II.        ELEKTRONICZNE METODY IDENTYFIKACJI:

1.         Pojęcie podpisu elektronicznego;

2.         Bezpieczny podpis elektroniczny.

3.         Tzw. „kwalifikowany podpis elektroniczny”

4.         Zaufany profil w ramach platformy ePUAP

5.         Zaufany podpis w ramach platformy ePUAP

6.         Osobisty podpis – nowe dowody osobiste

7.         Tzw. Tymczasowy profil osobisty w ramach platformy ePUAP

8.         Inne metody identyfikacji elektronicznej przewidziane przepisami prawa

III.      ELEKTRONICZNE DOKUMENTY – ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne:

1.         Wymiana danych i informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi za pośrednictwem ESP

2.         Formularze elektroniczne.

3.         Dokumenty elektroniczne przetwarzane przez administrację publiczną w ramach ESP

a) Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych.

b) wzory dokumentowe elektronicznych.

c) Postępowanie z dokumentami elektronicznymi.

4. Dokumenty generowane elektronicznie (czym się różnią od dokumentów elektronicznych).

IV.      ELEKTRONICZNE DOKUMENTY – ustawa o doręczeniach elektronicznych:

1.         Pojęcie dokumentu elektronicznego.

2.         Rodzaje dokumentów elektronicznych w rozumieniu w/w ustawy.

3.         Pojęcie adresu elektronicznego.

4.         Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

5.         Publiczna usługa hybrydowa.

6.         Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

7.         Skrzynka doręczeń.

V.        ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – prowadzone w ramach ESP:

1. Analiza nowych instytucji prawnych (definicje i wyjaśnienie pojęć).

2. Komentarz nowych praw i obowiązków realizowanych w toku postępowania administracyjnego prowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wszczęcie postępowania administracyjnego drogą elektroniczną (podania i dokumenty).

4. Elektroniczne doręczenie pism stronom (uczestnikom).

5. Elektroniczne przesyłanie (dostarczanie) pism do organu.

6. Forma dokumentu elektronicznego pism wydawanych w toku postępowania oraz kończących postępowanie (postanowienia oraz decyzje administracyjne).

7. Elektroniczna forma postępowania odwoławczego.

8. Elektroniczne postępowanie skargowe.

9. Elektroniczne postępowanie wnioskowe (wybrane przykłady).

10.       Elektroniczne zaświadczenia.

VI.      ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – zmiany w oparciu o ustawę o elektronicznych doręczeniach:

1. Analiza nowych instytucji prawnych (definicje i wyjaśnienie pojęć).

2. Komentarz nowych praw i obowiązków realizowanych w toku postępowania administracyjnego prowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wszczęcie postępowania administracyjnego drogą elektroniczną (podania i dokumenty).

4. Elektroniczne doręczenie pism stronom (uczestnikom).

5. Elektroniczne przesyłanie (dostarczanie) pism do organu.

6. Forma dokumentu elektronicznego pism wydawanych w toku postępowania oraz kończących postępowanie (postanowienia oraz decyzje administracyjne).

7. Elektroniczna forma postępowania odwoławczego.

8. Elektroniczne postępowanie skargowe.

9. Elektroniczne postępowanie wnioskowe (wybrane przykłady).

10. Elektroniczne zaświadczenia.

 

Prowadzący: dr Adam Haręża

§  Doktor nauk prawnych o specjalizacji prawo administracyjne. Dysertacja doktorska była zatytułowana „Aspekty prawne elektronicznej administracji publicznej w Polsce”. Była to pierwsza obroniona rozprawa doktorska w Polsce (w 2010 r.), poświęcona tematyce elektronicznej administracji publicznej w nauce polskiego prawa administracyjnego materialnego i procesowego.
§  Radca prawny przynależny do Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
§  Ekspert w dziedzinie prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przestępczości teleinformatycznej oraz elektronicznej administracji publicznej w Polsce.
§  Specjalista do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów służących do obiegu dokumentów elektronicznych w organach administracji publicznej oraz administracji wymiaru sprawiedliwości.
§  Trener – szkoleniowiec. Jako wykładowca odbył liczne szkolenia (ponad 300 szkoleń dla około 5000 pracowników administracji samorządowej, rządowej, administracji wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów sądów powszechnych) z zakresu elektronicznej administracji publicznej w Polsce, szeroko pojętego prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznych.
§  Prezes Zarządu spółki Legal Informatics sp. z o.o., oferującej specjalistyczne usługi doradcze z zakresie prawa nowych technologii oraz specjalistyczne systemy teleinformatyczne wspierające procesy podejmowania decyzji, przeznaczone zarówno dla przedstawicieli administracji publicznej, jak i reprezentantów spółek prawa handlowego.
§  Wiceprezes fundacji – Instytut Prawa Technologii Informacyjnych.
§  Autor licznych opinii i ekspertyz prawnych, sporządzanych głównie na zlecenie przedsiębiorców.
§  Autor oraz współautor licznych publikacji naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych.

05.07.2024

29.08.2024

w godz. 10:30-15:30

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 400 zł netto/osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/