Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

1. Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą rozpocząć karierę w dziale kadr i płac albo poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz wszyscy, którzy pragną samodzielnie sporządzać dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

2. Cel szkolenia

 

Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK 10.02.002.

Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby przygotowć uczestników do samodzielnej pracy

w programie PŁATNIK.

Krok po kroku omawiany jest proces instalacji, tworzenie płanika, kartoteki ubezpieczonych, sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sposób przeprowadzania wysyłki zestawów do Zakładu Ubezpieczeń Społenczych.

W związku z tym, że  program  PŁATNIK, jak każdy inny program komputerowy to tylko narzędzie naukę obsługi programu przeplatam z omówieniem teoretycznym. 

Praca w progamie jest pokazywana uczestnikom za pomocą udostępniania ekranu, nastomiast elemeny,  których nie da się pokazać w wersji szkoleniowej przestawiane są na prezentacji.

Zachęcam uczestników do zainstalowania programu by równolegle wykonywać ćwiczenia

i zadania podczas szkolenia.

Nie jest to obligatoryjne jednak znacząco przyspiesza proces nauczania.

 

3. Korzyści

 

Poszerzenie dotychczasowej wiedzy bądź doskonalenie już posiadanych umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK wraz

z poznaniem przepisów niezbędnych do prawidłowego sporządzania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

4. Program:

 

Dzień 1:

 

1.         Płatnik ZUS – funkcje  i przeznaczenie.

2.         Wprowadzenie/przypomnienie podstawowej wiedzy z zakresu tytułów do ubezpieczeń i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zasiłków niezbędnych do pracy

z programem Płatnik.

3.         Instalacja Płatnik.

4.         Tworzenie rejestru płatników – na co zwrócić szczególną uwagę.

5.         Aktualizacja komponentów programu.

6.         Tworzenie Rejestru ubezpieczonych.

7.         Kod zawodu – co to? Kiedy obowiązuje?

8.         Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.

9.         Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA – z różnych tytułów.

10.       Przykłady praktyczne

 

Dzień 2

 

11.       Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RPA, ZUS DRA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.

12.       Tworzenie zestawów dokumentów.

13.       Wysyłka dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości – praktyka szkoleniowa – praca rzeczywista.

14.       Kreator dokumentów rozliczeniowych – kopia dokumentów – praca na dokumentach.

15.       Korekty dokumentacji w ZUS – tworzenie korekt dokumentów zgłoszeniowych.

16.       Korekty dokumentacji ZUS – tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.

17.       Zmiany w możliwości korygowania dokumentów ZUS

18.       Funkcje importu dokumentów – współpraca z programami kadrowo płacowymi.

19.       Obowiązek ZUS IWA – krótkie omówienie.

20.       Tworzenie dokumentu ZUS IWA.

21.       Obowiązek ZUS ZSWA – krótkie omówienie.

22.       Tworzenie ZUS ZSWUA.

23.       Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej – konsekwencje ZUS.

24.       Tworzenie dokumentów ZUS OSW, ZUS RIA.

25.       Przykłady praktyczne.

Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. 
Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

-Szkolenie 2-dniowe-

Luty:
l DZIEŃ – 26.02.2024r.
ll DZIEŃ – 27.02.2024r.
w godz. 9:00-14:00

Marzec:
l DZIEŃ – 21.03.2024r.
ll DZIEŃ – 22.03.2024r.
w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi
800zł netto/osobę/2 dni szkoleniowe

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.