Standardy komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnością

Program:

Moduł I – Wprowadzenie do tematyki:

Moduł II: Podstawowa wiedza na temat niepełnosprawności

1. Ćwiczenie wdrożeniowe

2. Definicja niepełnosprawności

3. Podstawowe akty prawne

4. Ćwiczenie: stopnie i rodzaje niepełnosprawności – praca indywidualna

5. Omówienie ćwiczenia: Stopnie i rodzaje niepełnosprawności

6. Prawa i obowiązki osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia

Moduł III: Zasady komunikacji i Savoir-vivre w pigułce

1. Zasady pierwszego spotkania

2. Budowanie prostych komunikatów

3. Teksty łatwe

4. Savoir-vivre w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Moduł IV: Podsumowanie i zakończenie szkolenia

1. Podsumowanie najważniejszych treści

2. Rundka końcowa, weryfikacja czy potrzeby i oczekiwania uczestników zostały zaspokojone

3. Ankieta ewaluacyjna

4. Podziękowanie i zamknięcie szkolenia

PROWADZĄCY: Karol Kostrzewa, Koordynator ds. Dostępności

Specjalista w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doradca dla przedsiębiorców ds. rozliczeń z PFRON

21.11.2022 w godz. 09:00-15:00
lub
15.12.2022 w godz. 09:00-15:00
lub
23.01.2023 w godz. 09:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.