Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

Cele:

• Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotować dokumenty dostępne cyfrowo;

• Zdobycie wiedzy w jaki sposób unikać pułapek dostępności.

 

Adresaci szkolenia:

• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;

• Redaktorzy działów publikujący w BIP;

• Koordynatorzy ds. dostępności

 

 

Program:

I. Warunki tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo

1. Umocowanie prawne dostępnych dokumentów

2. Jak rozpoznać dokument dostępny cyfrowo?

3. Cechy dokumentów dostępnych cyfrowo

II. Główne zasady tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo

1. Obrazy tekstu

2. Czcionki

3. Zrozumiałość i czytelność

III. Tworzenie dostępnych treści w edytorze MS Word

1. Czcionka

2. Akapity

3. Odstępy w tekście

4. Bloki tekstu

5. Justowanie

6. Ilość czcionek w tekście

7. Style

8. Listy elementów (punktory i numeracja)

9. Odpowiedni kontrast treści do tła

10. WordArt

11. Proste tabele

12. Tytuły

13. Ramki tekstu

14. Prosty tekst

15. Wyróżniki tekstu

16. Nagłówki

17. Słowniki wyrazów trudnych

18. Wykaz skrótów

19. Linki / hiperłącza

20. Obrazy – dodawanie testu alternatywnego

21. Animacja tekstów

22. Eksport do PDF/A

IV. Tworzenie dostępnych treści w MS Excel

1. Czytniki ekranu a MS Excel

2. Obrazy i wykresy

3. Jedna tabela na arkusz

4. Nagłówki tabel

5. Usuwanie nazw formuł

V. Tworzenie dostępnych treści w MS PowerPoint 1. Układ slajdów

2. Kolejność odczytu zawartości slajdów

3. Tekst zastępczy

4. Tabele danych

5. Hiperłącza

6. Tytuły slajdów

VI. Wykrywanie problemów dostępności

1. Wykrywanie problemów z dostępnością na podstawie dostępnych na rynku rozwiązań

2. Wykrywanie problemów z dostępnością w MS Offic

Prowadzący: Adam Parysz
Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji paostwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza)

26.02.2024

w godz. 10:00-15:002

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.