Usługa na przygotowanie
deklaracji dostępności

Centrumaib

Zakres usługi obejmuje

 
Opracowanie deklaracji dostępności dla strony podmiotowej oraz strony
internetowej.