Usługa na wsparcie pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności

Centrumaib

Zakres przygotowania planu obejmuje

 
Pomoc w opracowaniu planu działania na rzecz poprawy dostępności budynków;
Konsultacje merytoryczne Zamawiającego z wykonawcą.
Zakres wsparcia pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności obejmuje
Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych
przez;
Pomoc w koordynacji wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez UMWO;
Monitorowanie działalności.