Usługa Normatywy kancelaryjno archiwalne

Centrumaib

Usługa Normatywy kancelaryjno archiwalne

Oferta cenowa na przygotowanie normatywów
kancelaryjno- archiwalnych
Normatywy mogą zostać przygotowane w komplecie lub osobno.
Instrukcja archiwalna
Instrukcja kancelaryjna
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
Kwalifikator dokumentacji technicznej