Warsztaty archiwistyczne

Program szkolenia:

 

I. Zajęcia praktyczne: Wypełnianie formularzy- ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt

 

1. Spisy zdawczo- odbiorcze akt

a) Kat. A

b) Kat. B50-B10

c) Kat. B10 i niższej

d) Kat. BE

e) Kat. Bc

f) Dokumentacji technicznej, geodezyjnej, kartograficznej, akt osobowych i UE

2. Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych

3. Karty Udostępnienia/ Wypożyczenia akt

4. Spisy dokumentacji przeznaczonej na makulaturę bądź zniszczenie

5. Spisy dokumentacji kat. BE podlegającej ekspertyzie archiwalnej

6. Wnioski do AP na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

7. Protokoły skontrowe

 

II. Zajęcia praktyczne dot. porządkowania i archiwizowania dokumentacji

 

1. Rozpoznanie przynależności zespołowej

a) Akt posiadających oznaczenia kancelaryjne

b) Akt nie posiadających żadnych oznaczeń kancelaryjnych

2. Segregacja dokumentacji

a) Dokumentacja kat. A, B, BE i Bc

3. Weryfikacja kategorii archiwalnych

4. Porządkowanie materiałów archiwalnych

5. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej

a) Akta kat. B50-B10

b) Akta kat. B10 i niższej

c) Akta kat. BE

d) Akta kat. Bc

6. Porządkowanie dokumentacji technicznej

7. Opisywanie teczek

a) Teczki akt kat. A

b) Teczki akt. Kat. B i BE

28.08.2024

w godz. 10.00-15.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.