Work&Life Balance – praktyczne zastosowanie przepisów

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów kadr i płac, kadry kierowniczej.

PROGRAM

1.      Urlopy pracownicze

a.       Urlop rodzicielski

b.      Urlop opiekuńczy – założenia nowego uprawnienia dla pracowników

c.       Nowe zwolnienie od pracy – 2 dni zwolnienia ze względu na „siły wyższe”

1.2 Uprawnienia rodzicielskie

a.       Uprawnienia pracownika-rodzica mającego na wychowaniu dziecko do lat 8

– praca w godzinach nadliczbowych

– praca w porze nocnej

– delegowanie poza stałe miejsce pracy

b.      Elastyczna organizacja czasu pracy

– komu przysługuje?

– organizacja pracy przez pracodawcę

1.3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

a) Umowa na okres próbna na nowych zasadach

– wpływ „zamiaru” pracodawcy na czas trwania umowy na okres próbny

b.      Uzasadnianie rozwiązania umowy o pracę na czas określony

– rozwiązanie umowy na czas określony po 20 kwietnia 2023 r

      1.4 Inne kwestie 

a.       Szkolenia finansowane przez pracodawcę a czas pracy

– kiedy szkolenie będzie zaliczane do czasu pracy po 20 kwietnia 2023 r

– jakie szkolenia zaliczane są do czasu pracy

5.      Dokumentacja pracownicza po 20 kwietnia 2023r

a.       Mieszana forma dokumentacji pracowniczej

b.      Elektronizacja wniosków pracowniczych

b.      Obowiązek uzasadniania odmownych odpowiedzi pracodawcy na wnioski pracowników

c.       Informacja o warunkach zatrudnienia na nowo

d.      Informacje w świadectwie pracy

Prowadzący: Inspektor Jednostki Nadzoru Kontroli

27.08.2024

w godz. 08:15 – 10:45

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 280 zł netto

*2 osób 260 zł netto/osoba

*3 osób 250 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.