Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

Cel szkolenia; Poprawne naliczanie listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli
2.Składniki wynagrodzenia nauczyciela
• Wynagrodzenie zasadnicze
• Podwyżka wynagrodzenia w 2024 r. ?- a korekta wynagrodzenia.
• Planowane podwyżki wynagrodzenia w 2025 roku.
• Dodatek stażowy – zmiany od 2025 roku
• Dodatek motywacyjny
• Dodatek funkcyjny
• dodatek za wychowawstwo
• Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
• Nagrody
• Dodatek wiejski
• dodatek stażowy
3. Składniki listy płac a poprawność naliczania
• Składki społeczne na liście płac,
• Progi podatkowe 2023 rok.
• Nowe Skala podatkowa 2024 r.- proponowane zmiany w 2024 r.i 2025 r.
• Kwota wolna od podatku – proponowane zmiany w 2024 r. i 2025 r.
• PIT 2 – ulga podatkowa 2023 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
• PIT 2 – nowa ulga podatkowa 2024 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
• PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
• Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej
• Składka zdrowotna na liście płac
• Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
• Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
• Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych
– ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
– ulga na powrót z zagranicy
– ulga dla emeryta

• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. 01.07.2024 r.a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r. 01.07.2025 r.a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
• Zmiana zasad awansu zawodowego nauczycieli a wpływ na naliczanie wynagrodzeń.
• Zasady prawidłowego poboru PIT
• Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
• Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
• Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania
• Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
• Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)
• Wynagrodzenie z powodu siły wyższej
• Wynagrodzenie z powodu urlopu opiekuńczego
• Urlopu opiekuńczy (bezpłatny ) a uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”
• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
• Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
• Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
• Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
• Trzynastka w skrócie
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
• Pit 0 a zasiłki ZUS
• Zleceniobiorcy w 2024 r.
• Oskładkowanie umów cywilnoprawnych od 2025 r.

4. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 2024/2025 r.

• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Czy w 2024 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa czy dopiero od 2025 r.
• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
• Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

5. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz od marca 2024 r.
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne.
• Potrącenia z umów cywilnoprawnych
• Potrącenia z „ parobanków”
• Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
• Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
• Panel dyskusyjny

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

17.07.2024

23.08.2024

w godz. 9:00-14:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

*2 osób i więcej – 400 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.