Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- dla początkujących

Adresaci  – osoby zaczynające pracować w archiwum zakładowym/składnicy akt oraz pracownicy pracujący na stanowiskach administracyjnych

Celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prawidłowego zarządzania archiwum zakładowym/składnicą akt, zastosowaniem środków bezpieczeństwa przechowywanej i udostępnianej dokumentacji pod względem technicznym, organizacyjnym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz RODO.

Program:

1.         Podstawy prawne archiwizacji dokumentacji:

•          Ustawa o narodowy Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Jakie obowiązki ma aktotwórca

•          Akty wykonawcze do Ustawy – zasady postępowania z dokumnetacją

2.         Stosowanie wewnętrznych procedur kancelaryjno-archiwalnych:

•          Instrukcji Kancelaryjnej,

•          Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,

•          Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt,

3.         Co musi wiedzieć archiwista/koordynator czynności kancelaryjnych

•          Przebieg czynności kancelaryjnych

•          Oznaczanie dokumentacji i opisywanie teczek aktowych

•          Jak zorganizować archiwum – wymogi prawne i zabezpieczenie dokumentacji

•          Zadania archiwum

•          Przyjmowanie dokumentacji na stan archiwum

•          Postępowanie z dokumentacją nieuporządkowaną

•          Co to są środki ewidencyjne archiwum i jak się je prowadzi?

•          Kto i na jakich zasadach może korzystać z archiwum (udostępnianie akt przez archiwistę i procedura wycofania dokumentacji z archiwum)?

•          Brakowanie dokumentacji

•          Przekazywanie materiału archiwalnego do Archiwum Państwowego – porządkowanie materiałów archiwalnych

PROWADZĄCA: Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr jednostki samorządu terytorialnego. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania szkoleniowiec – trener. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH na kierunku kadry i płace oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej, pasjonatka cyfrowej administracji.  Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy warsztaty, projekty e-lerningowe dla administracji publicznej.  Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland        w tematyce praw pracowniczych. Inspiratorka, mentorka, przewodniczka w obszarze praw kobiet na współczesnym rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – ezd, odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.

29.03.2024 w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.