Szkolenia on-line

Polubowna windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
18.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Techniki negocjacyjne i ostatnie nowelizacje

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
20.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
14.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Dyscyplinowanie pracowników, prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę, organizacja czasu pracy -prawo pracy dla kierowników oraz osób kierujących pracownikami

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
25.10.2022 w godz. 10:00-15:00
15.11.2022 w godz. 10:00-15:00

NAJNOWSZE ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH I ZASIŁKACH

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 13.09.2022 Godziny: 09:00