Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Zamówienia publiczne

Rejestr Umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych ustawa z 12.05.2022r. o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych i innych ustaw.

27.09.2023
9:00-14:00
Zamówienia publiczne

Rejestr Umów w świetle przepisów Ustawy o Dostępie Do Informacji Publicznej –wdrożenie zapisów ustawy od dnia 01.01.2024 r. – jak się przygotować

13.09.2024
9:00-13:00
Zamówienia publiczne

Obowiązkowe sprawozdanie roczne z zamówień publicznych. Szacowanie i planowanie zamówień. Zasady udzielania zamówień pozaustawowych

27.09.2023
9.10.2023
10:00-15:00
Zamówienia publiczne

Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych. Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku zgodnie z wytycznymi – jak uniknąć korekt finansowych

4.09.2023
10:00-15:00
Zamówienia publiczne

Zasady udzielania i dokumentowanie zamówień poniżej 130000 zł

27.09.2023
23.10.2023
10:00-12:00
Zamówienia publiczne

Umowy w Zamówieniach Publicznych - ich zmiany i waloryzacja

26.09.2023
10:00-15:00