Szkolenia on-line

Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych. Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku zgodnie z wytycznymi – jak uniknąć korekt finansowych

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
11.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Zasady udzielania i dokumentowanie zamówień poniżej 130000 zł

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
24.10.2022 w godz. 10:00-12:00

Obowiązkowe sprawozdanie roczne z zamówień publicznych. Szacowanie i planowanie zamówień. Zasady udzielania zamówień pozaustawowych

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
14.11.2022 w godz. 10:00-15:00