Telefon:  882 122 666    538 447 596

Ochrona danych osobowych

I. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach audytu przeprowadzane są następujące prace:

Spotkanie organizacyjne z osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych w jednostce organizacyjnej – kierownik jednostki, administrator bezpieczeństwa informacji, administrator systemu informatycznego

Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych
Inwentaryzacja polega na ustaleniu rodzaju i ilości zbiorów danych osobowych występujących w jednostce organizacyjnej, np. dane klientów, dane gości, dane pracowników itp., uczniów, rodziców /prawnych opiekunów. Następnie ustalany jest cel przetwarzania danych oraz określane podstawy prawne, na jakich są one przetwarzane. Analizowane są także zasady zbierania danych do zbiorów.

Kadry i Płace

AUDYT KADROWY polega na dokładnym zweryfikowaniu dokumentacji oraz praktyk leżących u podstaw polityki personalnej organizacji.

AUDYT KADROWO-PŁACOWY polega na weryfikacji całokształtu bądź wybranych zagadnieńz obszaru kadr i płac.

AUDYT KADROWY lub KADROWO-PŁACOWY przeprowadzany jest z zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych udostępnionych w trakcie badania oraz każdorazowo dostosowany jest do potrzeb naszych Klientów uwzględniając specyfikę i profil działalności.
 

Inwentaryzacja

W ramach usługi wykonane zostaną następujące czynności:

  • weryfikacja poprawności brzmienia Instrukcji inwentaryzacyjnej w świetle przepisów Ustawy o rachunkowości i Zasad (polityki) rachunkowości (m.in. wprowadzenie ewentualnych zmian adekwatnych do potrzeb jednostki)
  • ocena sposobu rozliczenia inwentaryzacji (w tym prawidłowość i spójność dokumentacji) oraz wskazania dla ustrzeżenia się powtórzenia ewentualnych błędów poprzedniej inwentaryzacji
  • ocena przygotowania inwentaryzacji na kolejny rok (m.in. sposób oznaczenia przedmiotów podlegających inwentaryzacji)
     

W czym możemy pomóc

Oddzwonimy na podany numer.
Szkolenia dobieramy indywidualnie - nie mamy stałej listy szkoleń. Dlatego podaj temat a my przygotujemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie !

 

Zadzwoń lub napisz:

  • 882 122 666
  • biuro@centrumaib.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.