Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

E-administracja

Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej -Zakres zmian w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

19.09.2023
10:00-15:00
E-administracja

Ustawa mObywatel – Ustawa z dn. 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel: zastosowanie i zasady działania

5.10.2023
10:00-15:00
E-administracja

Doręczenia elektroniczne w świetle KPA, Ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz Ustawy o informatyzacji

11.10.2023
10:00-15:00
E-administracja

e-Doręczenia - ustawa o doręczeniach elektronicznych

14.09.2023
26.09.2023
11.10.2023
10:00-15:00
E-administracja

Zarządzanie zasobami cyfrowymi

18.10.2023
10:00-15:00
E-administracja

ABC Archiwum Cyfrowego

3.10.2023
12:00-15:30
E-administracja

Digitalizacja materiałów archiwalnych

10.08.2023
10:00-15:00
E-administracja

Archiwista Cyfrowy

5.10.2023
10:00-15:00
E-administracja

Dokument elektroniczny. Zasady i procedury administracyjne postępowania z e- dokumentem

13.09.2023
09:00-14:00
E-administracja

Podpis elektroniczny w pracy urzędu

1.09.2023
10:00-15:00
E-administracja

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przygotowaniem do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

9.11.2023
10:00-15:00
E-administracja

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

31.10.2023
10:00-15:00
E-administracja

Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem

29.08.2023
10:00-15:00
E-administracja

(Cyber)bezpieczeństwo w JAP

11.09.2023
10:00-14:00
E-administracja

Koordynator ds. dostępności

11.10.2023
10:00-15:00
E-administracja

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

20.06.2023
10:00-15:00
E-administracja

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

18.09.2023
10:00-14:00