Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwum Cyfrowe: Nowe zadania i obowiązki archiwisty zakładowego 2024

30.08.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- dla początkujących

18.07.2024
09:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator czynności kancelaryjnych – Kim jest, jakie ma zadania ?

10.06.2024r.
12:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządowych 2024

08.07.2024
30.08.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Instrukcja Kancelaryjna z elementami procedury administracyjnej

19.07.2024
09:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

ABC Archiwum Cyfrowego

28.08.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwista Cyfrowy

18.07.2024
28.08.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator czynności kancelaryjnych

19.07.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

09.09.2024
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

14.08.2024
09.09.2024
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

29.07.2024
30.08.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Warsztaty archiwistyczne

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

30.08.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prowadzenie Archiwum Zakładowego i Składnicy Akt w jednostce organizacyjnej w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

10.07.2024
02.09.2024
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Funkcjonowanie archiwum zakładowego/ składnicy akt dla początkujących

03.07.2024
14.08.2024
09.09.2024
09:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – szkolenie 3 dniowe

I Dzień - 08.07.2024, II Dzień - 09.07.2024, III Dzień - 10.07.2024
10:00-15:00