Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwum Cyfrowe: Nowe zadania i obowiązki archiwisty zakładowego 2023

18.05.2023r.
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- dla początkujących

22.06.2023r.
4.07.2023r.
25.08.2023r.
09:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator czynności kancelaryjnych – Kim jest, jakie ma zadania ?

5.06.2023r.
7.07.2023r.
30.08.2023r.
09:00-13:30
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządowych 2023

17.05.2023r.
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Zarządzanie zasobami cyfrowymi

18.05.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prowadzenie i opracowanie materiałów archiwalnych

19.05.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Instrukcja Kancelaryjna z elementami procedury administracyjnej

4.07.2023
09:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

ABC Archiwum Cyfrowego

8.06.2023
14.07.2023
28.08.2023
12:00-15:30
Archiwum/Obieg dokumentacji

Digitalizacja materiałów archiwalnych

12.05.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwista Cyfrowy

14.06.2023
19.07.2023
24.08.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator czynności kancelaryjnych

zapytaj o termin
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- dla początkujących

zapytaj o termin
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Gromadzenie, archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji – jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów w jednostce ?

25.04.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

12.05.2023
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

25.05.2023
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Instrukcja Kancelaryjna w systemie bez dziennikowym tradycyjnym oraz w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

5.06.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

18.08.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Warsztaty archiwistyczne

2.06.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

20.06.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich

22.03.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator ds. dostępności

14.06.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prowadzenie Archiwum Zakładowego i Składnicy Akt w jednostce organizacyjnej w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

19.06.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

18.05.2023r.
12.06.2023r.
10.07.2023r.
9:00-14:00