Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwum Cyfrowe: Nowe zadania i obowiązki archiwisty zakładowego 2024

22.03.2024r.
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- dla początkujących

29.03.2024r.
09:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator czynności kancelaryjnych – Kim jest, jakie ma zadania ?

14.02.2024r.
13.03.2024r.
12:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządowych 2024

28.03.2024r.
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Instrukcja Kancelaryjna z elementami procedury administracyjnej

21.02.2024
09:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

ABC Archiwum Cyfrowego

22.03.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwista Cyfrowy

08.02.2024
16.02.2024
01.03.2024
18.03.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator czynności kancelaryjnych

22.02.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

26.02.2024
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

12.02.2024
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

20.02.2024
07.03.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Warsztaty archiwistyczne

26.02.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

26.02.2024
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prowadzenie Archiwum Zakładowego i Składnicy Akt w jednostce organizacyjnej w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

18.12.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

18.03.2024r.
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Funkcjonowanie archiwum zakładowego/ składnicy akt dla początkujących

04.03.2024
Archiwum/Obieg dokumentacji

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – szkolenie 3 dniowe

15.02.2024
29.02.2024