Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator czynności kancelaryjnych

20.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- dla początkujących

13.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Gromadzenie, archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji – jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów w jednostce ?

11.02.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

16.02.2023
13.03.2023
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

28.03.2023
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Instrukcja Kancelaryjna w systemie bez dziennikowym tradycyjnym oraz w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

13.02.2023
17.03.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

27.01.2023
24.02.2023
13.03.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Warsztaty archiwistyczne

16.02.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

13.03.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich

17.02.2023
22.03.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator ds. dostępności

24.03.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prowadzenie Archiwum Zakładowego i Składnicy Akt w jednostce organizacyjnej w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

27.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

07.02.2023r.
04.03.2023r.
07.03.2023r.
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

28.03.2023
09:00-14:00