Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

FINANSE/KSIĘGOWOŚĆ

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE URLOPÓW RODZICIELSKICH I INNYCH UPRAWNIEŃ

26.03.2024
8:00-09:00
FINANSE/KSIĘGOWOŚĆ

Nowe zasady dotyczące ustalania okresu zasiłkowego. - Jak liczyć okres zasiłkowy, przy różnych jednostkach chorobowych.

26.03.2024
8:00-09:00
Finanse/Księgowość

Zasiłki chorobowe. Zwolnienia lekarskie. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia.

25.06.2024
09:00-14:00
Finanse/Księgowość

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

21.05.2024
25.06.2024
23.07.2024
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określanie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

24.05.2024
20.06.2024
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Rozliczenia VAT – najczęściej popełniane błędy i problemy interpretacyjne

26.02.2024r.
21.03.2024r.
9:00-14:00
Finanse/Księgowość

Klasyfikacja budżetowa 2023 - zmiany i problemy

08.03.2024
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Fakturowanie VAT

11.06.2024
13.08.2024
9:00-14:00
Finanse/Księgowość

Błędy w organizacji kontroli zarządczej i zarządzaniu ryzykiem w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określenie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

06.06.2024
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

Edycja Marzec: l Dzień – 21.03.2024r. ll Dzień – 22.03.2024r.
9:00-14:00
Finanse/Księgowość

Inwentaryzacja proste i łatwe czynności krok po kroku

08.03.2024r.
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Koszty, zwroty, refundacje wydatków, należności długoterminowe, wydatki niewygasające oraz prawne zaangażowanie wydatków - specyficzne operacje na przełomie lat budżetowych

02.02.2024r.
Finanse/Księgowość

Wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych – zakup, nakłady, nieodpłatne przekazanie-otrzymanie, likwidacja

02.02.2024r.
Finanse/Księgowość

Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe. Inwentaryzacja i likwidacja środków trwałych i WNiP

03.04.2024r.
09:00-14:00
Finanse/Księgowość

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych w 2024 r.

16.02.2024r.
Finanse/Księgowość

Nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidacja środków trwałych w jednostkach budżetowych.

03.04.2024r.
09:00-14:00
Finanse/Księgowość

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy

17.01.2024r.