Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Prawo/Administracja

Archiwum Cyfrowe: Nowe zadania i obowiązki archiwisty zakładowego 2024

22.03.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej -Zakres zmian w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

14.12.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Ustawa mObywatel – Ustawa z dn. 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel: zastosowanie i zasady działania

16.02.2024
21.03.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Obsługa systemu e-DORĘCZENIA w pigułce

15.02.2024
22.02.2024
08.03.2024
22.03.2024
Prawo/Administracja

e-DORĘCZENIA - Ustawa o doręczeniach elektronicznych

22.02.2024
Prawo/Administracja

e-DORĘCZENIA + elektroniczne postępowanie administracyjne

26.01.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Instrukcja Kancelaryjna z elementami procedury administracyjnej

21.02.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w praktyce

26.01.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Kurs KPA dla Urzędników - 2 dniowe warsztaty. Kurs dla początkujących i średniozaawansowanych

29.03.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Dokument elektroniczny. Zasady i procedury administracyjne postępowania z e- dokumentem

23.04.2024
24.04.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

KPA po zmianach

22.02.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

20.02.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

(Cyber)bezpieczeństwo w JAP

21.03.2024
10:00-14:00
Prawo/Administracja

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

19.02.2024
08.03.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

19.02.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

20.02.2024
07.03.2024
Prawo/Administracja

Podpis elektroniczny w pracy urzędu

16.02.2024
08.03.2024
Prawo/Administracja

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

21.02.2024
21.03.2024