Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Prawo/Administracja

Archiwum Cyfrowe: Nowe zadania i obowiązki archiwisty zakładowego 2024

22.03.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej -Zakres zmian w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Ustawa mObywatel – Ustawa z dn. 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel: zastosowanie i zasady działania

16.02.2024
21.03.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Obsługa systemu e-DORĘCZENIA w pigułce

13.06.2024
05.07.2024
29.08.2024
08:00-10:00
Prawo/Administracja

e-DORĘCZENIA - Ustawa o doręczeniach elektronicznych

02.07.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

e-DORĘCZENIA + elektroniczne postępowanie administracyjne

05.07.2024
29.08.2024
10:30-15:30
Prawo/Administracja

Instrukcja Kancelaryjna z elementami procedury administracyjnej

21.02.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w praktyce

06.06.2024
11.07.2024
28.08.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Kurs KPA dla Urzędników - 2 dniowe warsztaty. Kurs dla początkujących i średniozaawansowanych

29.03.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Dokument elektroniczny. Zasady i procedury administracyjne postępowania z e- dokumentem

21.06.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

KPA po zmianach

22.02.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

05.07.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

(Cyber)bezpieczeństwo w JAP

21.03.2024
10:00-14:00
Prawo/Administracja

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

08.07.2024
22.07.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

27.08.2024
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

09.07.2024
30.08.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Praca z dokumentem elektronicznym - podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna

24.06.2024
18.07.2024
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

14.06.2024
08.07.2024
28.08.2024
10:00-15:00