Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Prawo/Administracja

Archiwum Cyfrowe: Nowe zadania i obowiązki archiwisty zakładowego 2023

14.09.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej -Zakres zmian w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

19.09.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Ustawa mObywatel – Ustawa z dn. 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel: zastosowanie i zasady działania

5.10.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Doręczenia elektroniczne w świetle KPA, Ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz Ustawy o informatyzacji

11.10.2023
10:00-12:00
Prawo/Administracja

e-DORĘCZENIA - Ustawa o doręczeniach elektronicznych

14.09.2023
26.09.2023
11.10.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Służba przygotowawcza dla pracowników samorządowych – 2 dniowe kompleksowe warsztaty

19.09.2023, 26.09.2023
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Instrukcja Kancelaryjna z elementami procedury administracyjnej

29.09.2023
09:00-14:00
Prawo/Administracja

PRACA ZDALNA A RODO – zmiany w dokumentacji ODO

22.09.2023
10:00-12:00
Prawo/Administracja

Kontrola przestrzegania przepisów o Ochronie Danych Osobowych

28.06.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w praktyce

28.09.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Kurs KPA dla Urzędników - 2 dniowe warsztaty. Kurs dla początkujących i średniozaawansowanych

2-3.10.2023
09:00-14:00
Prawo/Administracja

RODO – wszystko co MUSISZ wiedzieć jeśli chcesz przetwarzać dane osobowe.

10.10.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Rejestr Umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych ustawa z 12.05.2022r. o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych i innych ustaw.

27.09.2023
9:00-14:00
Prawo/Administracja

Ochrona danych osobowych w świetle RODO w placówce oświatowej

1.09.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Dokument elektroniczny. Zasady i procedury administracyjne postępowania z e- dokumentem

13.09.2023
09:00-14:00
Prawo/Administracja

Rejestr Umów w świetle przepisów Ustawy o Dostępie Do Informacji Publicznej –wdrożenie zapisów ustawy od dnia 01.01.2024 r. – jak się przygotować

13.09.2023
9:00-13:00
Prawo/Administracja

Praca zdalna a RODO – co na to nowelizacja kodeksu pracy?

22.09.2023
10:00-12:00
Prawo/Administracja

KPA po zmianach

17.10.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

8.09.2023
31.10.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

(Cyber)bezpieczeństwo w JAP

28.09.2023
10:00-14:00
Prawo/Administracja

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem planowanych zmian wynikających z projektu przyjętego przez Rząd w dniu 3 stycznia 2023r.

12.10.2023
10:00-15:00
Prawo/Administracja

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

18.09.2023
10:00-14:00
Prawo/Administracja

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

13.10.2023
10:00-15:00