Szkolenia on-line

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
 28.10.2022 w godz. 10:00-15:00
08.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Polubowna windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
18.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
25.10.2022 w godz. 09:00-14:00
14.11.2022 w godz. 09:00-14:00

Opłata planistyczna

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
10.10.2022 w godz. 9:00-13:00

KPA po zmianach

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
17.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Postępowania w sprawie wstrzymanie użytkowania terenu albo przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania, czyli tzw. policja planistyczna (art. 59 ust. 3 upizp)

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
24.10.2022 w godz. 9:00-13:00

Zasady Ochrony Danych w Postępowaniu Administracyjnym

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
24.10.2022 r. w godz. 10:00-15:00
21.11.2022 r. w godz. 10:00-15:00