Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Oświata

Karta Nauczyciela - Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli- Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach

ZAPYTAJ O TERMIN
11.00 – 15.00
Oświata

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej w oświacie

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-12:00
Oświata

Ochrona danych osobowych w świetle RODO w placówce oświatowej

28.08.2024
10:00-15:00
Oświata

Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

28.06.2024
17.07.2024
23.08.2024
9:00-14:00
Oświata

Sekretariat w szkole

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Oświata

Obowiązek szkolny, nauki

ZAPYTAJ O TERMIN
11:00-15:00
Oświata

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w oświacie. Dodatki do wynagrodzeń i inne uprawnienia pracowników ze stosunku pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obowiązki dyrektora jako pracodawcy.

30.08.2024
10:00-15:00
Oświata

Kadry w szkołach i placówkach oświatowych, dokumentacja w 2024 r.

23.08.2024
10:00-15:00
Oświata

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – krok po kroku, omówienie, praktyka

19.09.2024
11:00-15:00
Oświata

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w roku szkolnym 2023/2024 po zmianach prawa oświatowego.

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Oświata

Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

17.07.2024
28.08.2024
18.09.2024
09:00-14:00
Oświata

Profesjonalny sekretariat w placówkach oświatowych

27.06.2024
23.08.2024
10:00-15:00
Oświata

Kadry w oświacie – nawiązanie zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, akta osobowe – aktualny stan prawny

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-13:30
Oświata

Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach.

27.09.2024
9:00-14:00
Oświata

Organizacja żywienia w placówkach oświatowych - aspekty higieniczne (GMP, GHP, HACCP) oraz zasady zdrowego żywienia i wymagania prawne w tym zakresie. Obowiązek zapewnienia wyżywienia uczniom

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Oświata

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego - obowiązki i odpowiedzialność w dobie COVID19

26.09.2024
10:00-15:00
Oświata

Najnowsze zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Oświata

Dokumentacja szkoły po zmianach prawa oświatowego od września 2022 r.

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Oświata

Jak budować i prowadzić zespół wychowawczy w efektywny i wspierający sposób

ZAPYTAJ O TERMIN
8.30 – 13.30