Szkolenia on-line

Organizacja i dokumentacja PPP (Pomocy psychologiczno- pedagogicznej)

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
21.10.2022 w godz.9.00-13.00

Kadry w oświacie – nawiązanie zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, akta osobowe – aktualny stan prawny

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
19.10.2022 w godz. 9:00-14:00
30.11.2022 w godz. 9:00-14:00

Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
20.10.2022 w godz. 9:00-14:00