Szkolenia on-line

Kodeks pracy 2022 – najnowsze zmiany w przepisach oraz planowane zmiany w 2022 r.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
05.10.2022 w godz. 9:00-14:00
27.10.2022 w godz. 9:00-14:00
16.11.2022 w godz. 9:00-14:00

Lista Płac w Budżetówce w 2022 r. Warsztat praktyczny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian od 01.07.2022 r.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
11.10.2022 w godz. 9:00-14:00
15.11.2022 w godz. 9:00-14:00

CZAS PRACY – w 2022 r, tworzenie harmonogramów oraz rozliczania czasu pracy

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
26.10.2022 w godz. 9:00-14:00
24.11.2022 w godz. 9:00-14:00

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
28.10.2022 w godz. 10:00-15:00
08.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Regulamin ZFŚS - tworzenie prawa zakładowego (warsztaty)

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
12.10.2022 w godz. 9:00-14:00
23.11.2022 w godz. 9:00-14:00

Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
06.10.2022 w godz. 9:00-14:00
17.11.2022 w godz. 9:00-14:00

PŁATNIK OD PODSTAW – z omówieniem teoretycznym i praktycznym przepisów niezbędnych do prawidłowej pracy z programem uwzględniając najnowsze zmiany wprowadzone ustawą NOWY ŁAD.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
14.10.2022 w godz. 9:00-15:00
07.11.2022 w godz. 9:00-15:00

„Sygnaliści” – najnowsze obowiązki jednostek sektora publicznego w funkcjonowaniu pracodawców. Przygotowanie zakładu pracy do wdrożenia rozwiązań dotyczących „sygnalistów”.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
09.11.2022 w godz. 9:00-14:00

ABC Prawa pracy dla początkujących

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
03.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
04.10.2022 w godz. 9:00-14:00
04.11.2022 w godz. 9:00-14:00
02.12.2022 w godz. 9:00-14:00

Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
04.10.2022 w godz. 9:00-14:00

Urlopy Pracownicze 2022

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
13.10.2022 w godz. 09:00-14:00

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
14.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Nowości w prawie pracy w 2022 roku - Work&Life Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
18.10.2022 w godz. 10:00-15:00
22.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Kadry w oświacie – nawiązanie zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, akta osobowe – aktualny stan prawny

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
19.10.2022 w godz. 9:00-14:00
30.11.2022 w godz. 9:00-14:00

Dyscyplinowanie pracowników, prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę, organizacja czasu pracy -prawo pracy dla kierowników oraz osób kierujących pracownikami

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 25.10.2022 w godz. 10:00-15:00
15.11.2022 w godz. 10:00-15:00

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia:
27.10.2022 w godz. 9:00-14:00