Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Kadry

Lista Płac w Budżetówce w 2023 r. Warsztat praktyczny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian od 01.07.2022 r.

3.02.2023
14.03.2023
09:00-14:00
Kadry

Zmiany w Prawie Pracy 2023 - Praca Zdalna i Kontrola Trzeźwośći - obowiązki spoczywające na pracodawcach w związku przyjęciem przez Sejm przepisów

17.02.2023
8:00-10:00
Kadry

Nowości w prawie pracy w 2022/23 roku - Work&Life Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości

23.02.2023
7.03.2023
10:00-15:00
Kadry

Regulamin ZFŚS - tworzenie prawa zakładowego (warsztaty)

15.02.2023
15.03.2023
09:00-14:00
Kadry

Kodeks pracy 2022/23 – najnowsze zmiany w przepisach oraz planowane zmiany

31.01.2023
1.02.2023
09:00-14:00
Kadry

CZAS PRACY – w 2022/23 r, tworzenie harmonogramów oraz rozliczania czasu pracy

2.02.2023
16.03.2023
09:00-14:00
Kadry

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

18.01.2023
10:00-15:00
Kadry

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE W SFERZE BUDŻETOWEJ „TRZYNASTKA”

20.01.2023
9:00-14:00
Kadry

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

17.02.2023
17.03.2023
10:00-15:00
Kadry

Czas Pracy – praktyczne zastosowanie problemów

9.03.2023
10:00-15:00
Płace

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

30.01.2023
9.03.2023
25.04.2023
09:00-14:00
Kadry

Badanie trzeźwości pracownika oraz praca zdalna w Kodeksie pracy – nowe regulacje w 2022/23 r.

2.02.2023
9:00-14:00
kadry

Zostań Mistrzem obliczania wynagrodzenia - kurs od podstaw - warsztat praktyczny

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 20.01.2023
ll DZIEŃ - 27.01.2023
9:00-14:00
kadry

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 1.03.2023r.
ll DZIEŃ - 08.03.2023r.
9:00-14:00
kadry

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 14.04.2023r.
ll DZIEŃ - 21.04.2023r.
9:00-14:00
kadry

„Sygnaliści” – najnowsze obowiązki jednostek sektora publicznego w funkcjonowaniu pracodawców. Przygotowanie zakładu pracy do wdrożenia rozwiązań dotyczących „sygnalistów”.

16.03.2023
9:00-14:00
Kadry

Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany ; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie .

02.02.2023
03.03.2023
9:00- 14:00
Kadry

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza bez tajemnic

06.02.2023
9:00- 14:00
kadry

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian Zmiany w 2022 roku oraz w 2023 roku

24.02.2023
9:00-14:00
kadry

Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2022/2023 rok.

22.03.2023
9:00-14:00
kadry

ABC Prawa pracy dla początkujących

03.02.2023
01.03.2023
10:00-15:00
kadry

Prawo Pracy 2023 r. – zmiany dotyczące pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, rozszerzenia ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, zmian w umowach o pracę na okres próbny i czas określony.

20.03.2023
13.04.2023
9:00-14:00
kadry

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

23.02.2023r.
10:00-15:00
kadry

Dyscyplinowanie pracowników, prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę, organizacja czasu pracy -prawo pracy dla kierowników oraz osób kierujących pracownikami

28.03.2023
10:00-15:00