Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Kadry

Kolejne zmiany Kodeksu pracy wchodzące w życie pod koniec kwietnia 2023 r. - Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

5.09.2023
9:00-13:00
Kadry

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków na przykładach.

21.09.2023
10:30-11:30
Kadry

Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę w 2023r.

13.07.2023
9:00-10:00
Kadry

Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych po zmianach w 2023r.

28.09.2023
11:30-12:30
Kadry

Nowelizacja Kodeksu Pracy – wybrane wzory dokumentów.

12.09.2023
10:00-11:00
Kadry

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE URLOPÓW RODZICIELSKICH I INNYCH UPRAWNIEŃ

12.09.2023
8:00-9:00
Kadry

Najważniejsze zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2023 – część E akt osobowych, elektroniczna forma wniosków pracowniczych

5.09.2023
08:00 - 10:00
Kadry

PRACA ZDALNA – zasady organizacji pracy zdalnej w zakładzie pracy,treść regulaminu pracy zdalnej lub porozumienia

12.09.2023
8:00 - 10:00
Kadry

Work&Life Balance – praktyczne zastosowanie przepisów

29.09.2023
09:00 - 11:30
Kadry

Kontrola trzeźwości – jak zgodnie z przepisami kontrolować trzeźwość pracowników

20.09.2023
11:00 – 13.30
Kadry

Nowe zasady dotyczące ustalania okresu zasiłkowego. - Jak liczyć okres zasiłkowy, przy różnych jednostkach chorobowych.

12.09.2023
8:00-09:00
Kadry

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej w oświacie

19.10.2023
10:00-12:00
Kadry

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2023

19.09.2023
9:00-14:00
Kadry

Autozapis w 2023 – nowe obowiązki w zakresie PPK

15.09.2023
09:00 – 10.00
Kadry

Urlop wypoczynkowy – praktyczne problemy pracodawców w organizacji pracy wraz z planowanymi zmianami

29.09.2023
08:30-10:00
Kadry

Legalność zatrudnienia cudzoziemców w świetle przepisów prawa pracy

11.09.2022
10:00-15:00
Kadry

Kontrola trzeźwości pracowników, programy zdrowotne w ramach badań profilaktycznych

21.09.2023
08:15 - 09:15
Kadry

Urlopy pracownicze rodzicielskie oraz pozostałe nieobecności w pracy związane ze stosunkiem pracy a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

28.09.2023
09:00-14:00
Kadry

Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – Dyrektywa Work-Life Balance – aktualny stan prawny

26.09.2023
09:00-14:00
Kadry

PRACA ZDALNA

27.09.2023
08:15-09:15
Kadry

PRACA ZDALNA A RODO – zmiany w dokumentacji ODO

22.09.2023
10:00-12:00
Kadry

Praca zdalna w Kodeksie pracy

27.09.2023
08:15-09:15
Kadry

Akta Osobowe – nowa struktura w 2023

26.09.2023
08:15-09:15
Kadry

Zasiłki chorobowe. Zwolnienia lekarskie. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia.

21.09.2023
09:00-14:00
Kadry

ZFŚS - imprezy integracyjna i wycieczki a kwestia podatkowa

19.09.2023
08:15-09:15
Kadry

Praca zdalna a RODO – co na to nowelizacja kodeksu pracy?

22.09.2023
10:00-12:00
Kadry

Lista Płac w Budżetówce w 2023 r. - Warsztat Praktyczny z Uwzględnieniem Obowiązujących Przepisów

12.09.2023
3.10.2023
09:00-14:00
Kadry

Nowości w prawie pracy w 2022/23 roku - Work&Life Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości

18.09.2023
10:00-15:00
Kadry

Regulamin ZFŚS - tworzenie prawa zakładowego (warsztaty)

19.09.2023
09:00-14:00
Kadry

Kodeks pracy– najnowsze zmiany w przepisach oraz planowane zmiany

5.09.2023
09:00-14:00
Kadry

CZAS PRACY - tworzenie harmonogramów oraz rozliczania czasu pracy

12.09.2023
09:00-14:00
Kadry

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

29.09.2023
9:00-14:00
Kadry

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE W SFERZE BUDŻETOWEJ „TRZYNASTKA”

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
Kadry

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

8.09.2023
31.10.2023
10:00-15:00
Kadry

Czas Pracy – praktyczne zastosowanie problemów

29.09.2023
10:00-15:00
Płace

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

5.09.2023
09:00-14:00
Kadry

Badanie trzeźwości pracownika oraz praca zdalna w Kodeksie pracy – nowe regulacje w 2022/23 r.

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
kadry

Zostań Mistrzem obliczania wynagrodzenia - kurs od podstaw - warsztat praktyczny

-Szkolenie 2-dniowe-

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
Kadry

Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany ; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie .

29.09.2023
9:00- 14:00
Kadry

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza bez tajemnic

4.09.2023r.
9:00- 14:00
kadry

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian Zmiany w 2022 roku oraz w 2023 roku

28.09.2023
9:00-14:00
kadry

Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2022/2023 rok.

21.09.2023
9:00-14:00
kadry

ABC Prawa pracy dla początkujących

2.10.2023
10:00-15:00
kadry

Prawo Pracy 2023 r. – zmiany dotyczące pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, rozszerzenia ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, zmian w umowach o pracę na okres próbny i czas określony.

24.10.2023
9:00-14:00
kadry

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

13.10.2023
10:00-15:00
kadry

Prawo pracy dla kierowników oraz osób kierujących pracownikami - dyscyplinowanie pracowników, prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę, organizacja czasu pracy

21.09.2023
10.10.2023
9:00-14:00
Kadry

Zmiany w Prawie Pracy 2023 - Praca Zdalna i Kontrola Trzeźwośći - obowiązki spoczywające na pracodawcach w związku przyjęciem przez Sejm przepisów

ZAPYTAJ O TERMIN
8:00-10:00