Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Kadry

Nowelizacja Kodeksu Pracy – wybrane wzory dokumentów.

15.02.2024
10:00-11:00
Kadry

Work&Life Balance – praktyczne zastosowanie przepisów

19.02.2024
09:00 - 11:30
Kadry

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024

05.06.2024
02.07.2024
25.07.2024
07.08.2024
9:00-14:00
Kadry

Autozapis – nowe obowiązki w zakresie PPK

19.02.2024
09:00 – 10.00
Kadry

Zasiłki chorobowe. Zwolnienia lekarskie. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia.

25.06.2024
09:00-14:00
Kadry

Lista Płac w Budżetówce w 2024 r. - Warsztat Praktyczny z Uwzględnieniem Obowiązujących Przepisów

28.05.2024
18.06.2024
05.07.2024
29.08.2024
09:00-14:00
Kadry

Regulamin ZFŚS - tworzenie prawa zakładowego (warsztaty)

07.05.2024
09:00-14:00
Kadry

Kodeks pracy– najnowsze zmiany w przepisach oraz planowane zmiany

24.04.2024
10.05.2024
09:00-14:00
Kadry

CZAS PRACY - tworzenie harmonogramów oraz rozliczania czasu pracy

24.04.2024
10.05.2024
09:00-14:00
Kadry

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
Kadry

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE W SFERZE BUDŻETOWEJ „TRZYNASTKA”

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
Kadry

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

20.06.2024
09:00-14:00
kadry

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika

23.04.2024
09:00-14:00
Kadry

Lista płac w 2024 r. Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia i zasiłki chorobowe. Warsztat praktyczny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

21.05.2024
30.07.2024
22.08.2024
9:00- 14:00
Kadry

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza bez tajemnic 2024

23.04.2024
08.05.2024
9:00- 14:00
kadry

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian 2024/2025

20.05.2024
20.06.2024
22.08.2024
9:00-14:00
kadry

ABC Prawa pracy dla początkujących

20.06.2024
09:00-14:00
kadry

Prawo Pracy 2023 r. – zmiany dotyczące pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, rozszerzenia ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, zmian w umowach o pracę na okres próbny i czas określony.

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
kadry

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

20.06.2024
09:00-14:00
kadry

Dyscyplinowanie pracowników, prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę, organizacja czasu pracy - Prawo pracy dla kierowników oraz osób kierujących pracownikami

26.04.2024
9:00-14:00
kadry

Najpopularniejsze rodzaje zatrudnienia - najważniejsze kwestie związane z formą zatrudnienia 2024r.

29.02.2024
18.03.2024
kadry

Specjalista ds. dokumentacji pracowniczej - Akta osobowe

19.01.2024
kadry

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce – najnowsze zmiany – obowiązek dokonania korekty naliczenia odpisu na ZFŚS wraz z korektą środków na rachunku ZFŚS

24.05.2024
10:00-15:00
kadry

Najczęściej popełniane błędy przez Pracodawców w prawie pracy.

13.03.2024