Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Kadry

Kolejne zmiany Kodeksu pracy wchodzące w życie pod koniec kwietnia 2023 r. - Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

30.05.2023
15.06.2023
13.07.2023
9:00-13:00
Kadry

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków na przykładach.

26.06.2023
10:30-11:30
Kadry

Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę w 2023r.

26.06.2023
9:00-10:00
Kadry

Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych po zmianach w 2023r.

20.06.2023
11:30-12:30
Kadry

Nowelizacja Kodeksu Pracy – wybrane wzory dokumentów.

20.06.2023
10:00-11:00
Kadry

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE URLOPÓW RODZICIELSKICH I INNYCH UPRAWNIEŃ

26.04.2023
8:00-9:00
Kadry

Najważniejsze zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2023 – część E akt osobowych, elektroniczna forma wniosków pracowniczych

12.05.2023
08:00 - 10:00
Kadry

PRACA ZDALNA – zasady organizacji pracy zdalnej w zakładzie pracy,treść regulaminu pracy zdalnej lub porozumienia

27.06.2023
27.07.2023
8:00 - 10:00
Kadry

Work&Life Balance – praktyczne zastosowanie przepisów

30.05.2023
13.06.2023
27.07.2023
09:00 - 11:30
Kadry

Kontrola trzeźwości – jak zgodnie z przepisami kontrolować trzeźwość pracowników

20.06.2023
18.07.2023
11:00 – 13.30
Kadry

Nowe zasady dotyczące ustalania okresu zasiłkowego. - Jak liczyć okres zasiłkowy, przy różnych jednostkach chorobowych.

6.06.2023
8:00-09:00
Kadry

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej w oświacie

08.05.2023
10:00-12:00
Kadry

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2023

28.06.2023
9:00-14:00
Kadry

Autozapis w 2023 – nowe obowiązki w zakresie PPK

30.05.2023
09:00 – 10.00
Kadry

Urlop wypoczynkowy – praktyczne problemy pracodawców w organizacji pracy wraz z planowanymi zmianami od 1 sierpnia 2022 roku

25.05.2023
08:30-10:00
Kadry

Legalność zatrudnienia cudzoziemców w świetle przepisów prawa pracy

22.05.2022
10:00-15:00
Kadry

Kontrola trzeźwości pracowników, programy zdrowotne w ramach badań profilaktycznych

04.07.2023
08:15 - 09:15
Kadry

Urlopy pracownicze rodzicielskie oraz pozostałe nieobecności w pracy związane ze stosunkiem pracy a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

30.05.2023
09:00-14:00
Kadry

Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – Dyrektywa Work-Life Balance – aktualny stan prawny

25.05.2023
09:00-14:00
Kadry

PRACA ZDALNA

19.07.2023
08:15-09:15
Kadry

PRACA ZDALNA A RODO – zmiany w dokumentacji ODO

12.05.2023
10:00-12:00
Kadry

Praca zdalna w Kodeksie pracy

25.05.2023
08:15-09:15
Kadry

Akta Osobowe – nowa struktura w 2023

22.06.2023
08:15-09:15
Kadry

Zasiłki chorobowe. Zwolnienia lekarskie. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia.

30.05.2023
09:00-14:00
Kadry

ZFŚS - imprezy integracyjna i wycieczki a kwestia podatkowa

24.05.2023
08:15-09:15
Kadry

Praca zdalna a RODO – co na to nowelizacja kodeksu pracy?

09.05.2023
10:00-12:00
Kadry

Lista Płac w Budżetówce w 2023 r. - Warsztat Praktyczny z Uwzględnieniem Obowiązujących Przepisów

6.06.2023
4.07.2023
22.08.2023
09:00-14:00
Kadry

Nowości w prawie pracy w 2022/23 roku - Work&Life Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości

13.06.2023
10:00-15:00
Kadry

Regulamin ZFŚS - tworzenie prawa zakładowego (warsztaty)

7.06.2023
6.07.2023
30.08.2023
09:00-14:00
Kadry

Kodeks pracy– najnowsze zmiany w przepisach oraz planowane zmiany

21.06.2023
5.07.2023
31.08.2023
09:00-14:00
Kadry

CZAS PRACY - tworzenie harmonogramów oraz rozliczania czasu pracy

24.05.2023
20.07.2023
09:00-14:00
Kadry

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

3.04.2023
9:00-14:00
Kadry

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE W SFERZE BUDŻETOWEJ „TRZYNASTKA”

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
Kadry

Prawidłowość sporządzania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

12.05.2023
20.06.2023
18.07.2023
10:00-15:00
Kadry

Czas Pracy – praktyczne zastosowanie problemów

14.06.2023
7.07.2023
10:00-15:00
Płace

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

26.06.2023
09:00-14:00
Kadry

Badanie trzeźwości pracownika oraz praca zdalna w Kodeksie pracy – nowe regulacje w 2022/23 r.

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
kadry

Zostań Mistrzem obliczania wynagrodzenia - kurs od podstaw - warsztat praktyczny

-Szkolenie 2-dniowe-

ZAPYTAJ O TERMIN
9:00-14:00
Kadry

Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany ; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie .

5.06.2023
9:00- 14:00
Kadry

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza bez tajemnic

2.06.2023r.
9:00- 14:00
kadry

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian Zmiany w 2022 roku oraz w 2023 roku

25.05.2023
29.06.2023
9:00-14:00
kadry

Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2022/2023 rok.

28.06.2023
9:00-14:00
kadry

ABC Prawa pracy dla początkujących

30.05.2023
10:00-15:00
kadry

Prawo Pracy 2023 r. – zmiany dotyczące pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, rozszerzenia ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, zmian w umowach o pracę na okres próbny i czas określony.

23.05.2023
9:00-14:00
kadry

Mobbing w miejscu pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zgłoszenia zawiadomienia o zjawisku niepożądanym przez pracownika. Mobbing w kontroli PIP

11.05.2023
10:00-15:00
kadry

Prawo pracy dla kierowników oraz osób kierujących pracownikami - dyscyplinowanie pracowników, prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę, organizacja czasu pracy

30.05.2023
9:00-14:00
Kadry

Zmiany w Prawie Pracy 2023 - Praca Zdalna i Kontrola Trzeźwośći - obowiązki spoczywające na pracodawcach w związku przyjęciem przez Sejm przepisów

ZAPYTAJ O TERMIN
8:00-10:00