Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

PŁACE

Kolejne zmiany Kodeksu pracy wchodzące w życie pod koniec kwietnia 2023 r. - Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

5.09.2023
9:00-13:00
PŁACE

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków na przykładach.

21.09.2023
10:30-11:30
Płace

Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę w 2023r.

21.09.2023
9:00-10:00
PŁACE

Nowelizacja Kodeksu Pracy – wybrane wzory dokumentów.

12.09.2023
10:00-11:00
PŁACE

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE URLOPÓW RODZICIELSKICH I INNYCH UPRAWNIEŃ

12.09.2023
8:00-09:00
Płace

PRACA ZDALNA – zasady organizacji pracy zdalnej w zakładzie pracy,treść regulaminu pracy zdalnej lub porozumienia

12.09.2023
11:00 - 13:30
Płace

Work&Life Balance – praktyczne zastosowanie przepisów

29.09.2023
08:15 - 10:45
PŁACE

Nowe zasady dotyczące ustalania okresu zasiłkowego. - Jak liczyć okres zasiłkowy, przy różnych jednostkach chorobowych.

12.09.2023
8:00-09:00
Płace

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

29.09.2023
9:00-14:00
Płace

Urlopy pracownicze rodzicielskie oraz pozostałe nieobecności w pracy związane ze stosunkiem pracy a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

28.09.2023
09:00-14:00
Płace

PRACA ZDALNA

27.09.2023
08:15-09:15
Płace

Zasiłki chorobowe. Zwolnienia lekarskie. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia.

21.09.2023
09:00-14:00
Płace

Lista Płac w Budżetówce w 2023 r. - Warsztat Praktyczny z Uwzględnieniem Obowiązujących Przepisów

12.09.2023
3.10.2023
09:00-14:00
Płace

Nowości w prawie pracy w 2023 roku - Work&Life Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości

18.09.2023
10:00-15:00
Płace

Wynagrodzenia 2023 r od podstaw – zastosowanie „nowego” PIT-2. Warsztat praktyczny wyliczania wynagrodzenia od brutto do netto.

5.09.2023
09:00-14:00
Płace

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

5.09.2023
09:00-14:00
Płace

Płace od podstaw – 2dniowe szkolenie

Edycja lipiec: l Dzień – 21.09.2023r. ll Dzień – 28.09.2023r.
9:00-14:00
Płace

Kalkulacja wynagrodzeń od brutto do netto. Warsztat z uwzględnieniem zmian 2022/2023 r. - 2dniowe szkolenie

Edycja Luty: l Dzień – 08.02.2023r. ll Dzień – 09.02.2023r.
10:00-15:00
Płace

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

5.09.2023r.
09:00-14:00
Płace

Zmiany w Prawie Pracy 2023 - Praca Zdalna i Kontrola Trzeźwośći - obowiązki spoczywające na pracodawcach w związku przyjęciem przez Sejm przepisów

zapytaj o termin
8:00-10:00
Płace

Zostań Mistrzem obliczania wynagrodzenia - kurs od podstaw - warsztat praktyczny

-Szkolenie 2-dniowe-

zapytaj o termin
9:00-14:00
Płace

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 17.10.2023r.
ll DZIEŃ - 24.10.2023r.
9:00-14:00
Płace

Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany ; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie .

29.09.2023
09:00-14:00
Płace

Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian 2022 /2023 r.

5.09.2023
5.10.2023
9:00-14:00
Płace

Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2022/2023 rok.

21.09.2023
9:00-14:00