Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

PŁACE

Kolejne zmiany Kodeksu pracy wchodzące w życie pod koniec kwietnia 2024 r. - Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

29.08.2024
9:00-13:00
PŁACE

Nowelizacja Kodeksu Pracy – wybrane wzory dokumentów.

26.09.2024
10:00-11:00
Płace

Work&Life Balance – praktyczne zastosowanie przepisów

27.08.2024
08:15 - 10:45
PŁACE

Nowe zasady dotyczące ustalania okresu zasiłkowego. - Jak liczyć okres zasiłkowy, przy różnych jednostkach chorobowych.

22.08.2024
8:00-09:00
Płace

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

22.08.2024
9:00-14:00
Płace

Urlopy pracownicze rodzicielskie oraz pozostałe nieobecności w pracy związane ze stosunkiem pracy a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

23.08.2024
09:00-14:00
Płace

PRACA ZDALNA

ZAPYTAJ O TERMIN
08:15-09:15
Płace

Zasiłki chorobowe. Zwolnienia lekarskie. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia.

19.09.2024
09:00-14:00
Płace

Lista Płac w Budżetówce w 2024 r. - Warsztat Praktyczny z Uwzględnieniem Obowiązujących Przepisów

18.07.2024
29.08.2024
26.09.2024
09:00-14:00
Płace

Nowości w prawie pracy w 2023 roku - Work&Life Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości

ZAPYTAJ O TERMIN
10:00-15:00
Płace

Wynagrodzenia 2024 r od podstaw – zastosowanie „nowego” PIT-2. Warsztat praktyczny wyliczania wynagrodzenia od brutto do netto.

29.08.2024
09:00-14:00
Płace

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

ZAPYTAJ O TERMIN
09:00-14:00
Płace

Płace od podstaw – szkolenie 2-dniowe

l Dzień – 07.09.2024 ll Dzień – 10.09.2024
9:00-14:00
Płace

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

l Dzień – 06.09.2024 ll Dzień – 09.09.2024
9:00-14:00
Płace

Lista płac w 2024 r. Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia i zasiłki chorobowe. Warsztat praktyczny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

30.07.2024
22.08.2024
19.09.2024
09:00-14:00
Płace

WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN w 2024 r. oraz proponowanych zmian na 2025 r.

17.07.2024
23.08.2024
9:00-14:00
Płace

Wynagrodzenia w oświacie 2024r z proponowanymi zmianami w 2025r– 2 dniowe szkolenie dla początkujących; warsztaty praktyczne

l Dzień – 22.08.2024 ll Dzień – 23.08.2024
Płace

Lista płac 2024 – krok po kroku. Przykłady naliczeń wynagrodzeń

18.07.2024
9:00-14:00
Płace

Koszty, zwroty, refundacje wydatków, należności długoterminowe, wydatki niewygasające oraz prawne zaangażowanie wydatków - specyficzne operacje na przełomie lat budżetowych

ZAPYTAJ O TERMIN
Płace

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024/2025

25.07.2024
07.08.2024
10.09.2024
9:00-14:00
Płace

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w oświacie. Dodatki do wynagrodzeń i inne uprawnienia pracowników ze stosunku pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obowiązki dyrektora jako pracodawcy.

23.08.2024
10:00-15:00