Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Płace

Lista Płac w Budżetówce w 2023 r. Warsztat praktyczny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian od 01.07.2022 r.

3.02.2023
14.03.2023
09:00-14:00
Płace

Nowości w prawie pracy w 2023 roku - Work&Life Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości

23.02.2023
7.03.2023
10:00-15:00
Płace

Wynagrodzenia 2023 od podstaw - zastosowanie "Nowego PIT - 2 Warsztat praktyczny wyliczania wynagrodzenia od brutto do netto.

30.01.2023
9.02.2023
28.03.2023
09:00-14:00
Płace

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

20.01.2023
09:00-14:00
Płace

Płace od podstaw – 2dniowe szkolenie

Edycja Styczeń: l Dzień – 17.01.2023r. ll Dzień – 24.01.2023r.
9:00-14:00
Płace

Kalkulacja wynagrodzeń od brutto do netto. Warsztat z uwzględnieniem zmian 2022/2023 r. - 2dniowe szkolenie

Edycja Styczeń: l Dzień – 17.01.2023r. ll Dzień – 18.01.2023r.
Edycja Luty: l Dzień – 08.02.2023r. ll Dzień – 09.02.2023r.
10:00-15:00
Płace

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

30.01.2023
9.03.2023
26.04.2023
09:00-14:00
Płace

Zmiany w Prawie Pracy 2023 - Praca Zdalna i Kontrola Trzeźwośći - obowiązki spoczywające na pracodawcach w związku przyjęciem przez Sejm przepisów

17.02.2023
8:00-10:00
Płace

Zostań Mistrzem obliczania wynagrodzenia - kurs od podstaw - warsztat praktyczny

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 20.01.2023
ll DZIEŃ - 27.01.2023
9:00-14:00
Płace

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 01.03.2023r.
ll DZIEŃ - 08.03.2023r.
9:00-14:00
Płace

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 14.04.2023r.
ll DZIEŃ - 21.04.2023r.
9:00-14:00
Płace

Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany ; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie .

02.02.2023
03.03.2023
09:00-14:00
Płace

Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian 2022 /2023 r.

23.02.2023
15.03.2023
9:00-14:00
Płace

Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2022/2023 rok.

22.03.2023
9:00-14:00