Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

PŁACE

Kolejne zmiany Kodeksu pracy wchodzące w życie pod koniec kwietnia 2023 r. - Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

30.05.2023
15.06.2023
13.07.2023
9:00-13:00
PŁACE

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków na przykładach.

26.06.2023
10:30-11:30
Płace

Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę w 2023r.

26.06.2023
9:00-10:00
PŁACE

Nowelizacja Kodeksu Pracy – wybrane wzory dokumentów.

20.06.2023
10:00-11:00
PŁACE

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE URLOPÓW RODZICIELSKICH I INNYCH UPRAWNIEŃ

20.06.2023
8:00-09:00
Płace

PRACA ZDALNA – zasady organizacji pracy zdalnej w zakładzie pracy,treść regulaminu pracy zdalnej lub porozumienia

27.06.2023
27.07.2023
11:00 - 13:30
Płace

Work&Life Balance – praktyczne zastosowanie przepisów

30.05.2023
13.06.2023
27.07.2023
08:15 - 10:45
PŁACE

Nowe zasady dotyczące ustalania okresu zasiłkowego. - Jak liczyć okres zasiłkowy, przy różnych jednostkach chorobowych.

6.06.2023
8:00-09:00
Płace

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

03.04.2023
9:00-14:00
Płace

Urlopy pracownicze rodzicielskie oraz pozostałe nieobecności w pracy związane ze stosunkiem pracy a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

25.05.2023
09:00-14:00
Płace

PRACA ZDALNA

19.07.2023
08:15-09:15
Płace

Zasiłki chorobowe. Zwolnienia lekarskie. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia.

25.05.2023
09:00-14:00
Płace

Lista Płac w Budżetówce w 2023 r. - Warsztat Praktyczny z Uwzględnieniem Obowiązujących Przepisów

6.06.2023
4.07.2023
22.08.2023
09:00-14:00
Płace

Nowości w prawie pracy w 2023 roku - Work&Life Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości

13.06.2023
10:00-15:00
Płace

Wynagrodzenia 2023 r od podstaw – zastosowanie „nowego” PIT-2. Warsztat praktyczny wyliczania wynagrodzenia od brutto do netto.

19.07.2023
09:00-14:00
Płace

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej "13"

3.04.2023
09:00-14:00
Płace

Płace od podstaw – 2dniowe szkolenie

Edycja czerwiec: l Dzień – 20.06.2023r. ll Dzień – 26.06.2023r.
9:00-14:00
Płace

Kalkulacja wynagrodzeń od brutto do netto. Warsztat z uwzględnieniem zmian 2022/2023 r. - 2dniowe szkolenie

Edycja Luty: l Dzień – 08.02.2023r. ll Dzień – 09.02.2023r.
10:00-15:00
Płace

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

26.06.2023
09:00-14:00
Płace

Zmiany w Prawie Pracy 2023 - Praca Zdalna i Kontrola Trzeźwośći - obowiązki spoczywające na pracodawcach w związku przyjęciem przez Sejm przepisów

5.04.2023
8:00-10:00
Płace

Zostań Mistrzem obliczania wynagrodzenia - kurs od podstaw - warsztat praktyczny

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 20.01.2023
ll DZIEŃ - 27.01.2023
9:00-14:00
Płace

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 5.06.2023r.
ll DZIEŃ - 6.06.2023r.
9:00-14:00
Płace

Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany ; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie .

5.06.2023
09:00-14:00
Płace

Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian 2022 /2023 r.

23.05.2023
26.06.2023
9:00-14:00
Płace

Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2022/2023 rok.

28.06.2023
9:00-14:00